Wygrywamy spory podatkowe

Od kilkunastu lat wspieram podatników w toku kontroli i postępowań podatkowych oraz jako obrońca w sprawach karnych skarbowych. Jestem radcą prawnym i doradcą podatkowym, prowadzę kancelarię prawno-podatkową w Warszawie. Naszym celem jest skuteczna obrona praw podatnika i prowadzenie sporu w sposób umożliwiający uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia na jak najwcześniejszym etapie sprawy. Opracowanie właściwej strategii działania już na etapie prowadzenia kontroli może przesądzić o wyniku sprawy.

Jeśli masz kontrolę podatkową pomożemy Ci wygrać spór.

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

Rzeczpospolita 2

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita

Wojciech Pławiak - doradca podatkowy i radca prawny


Reprezentujemy podatników na każdym etapie kontroli celno-skarbowej, kontroli podatkowej i postępowania podatkowego oraz przed sądami administracyjnymi. Jako doświadczony radca prawny i doradca podatkowy przygotowuję indywidualną strategię prowadzenia sporu w każdej sprawie, dostosowując proponowane działania do sytuacji klienta i stanu faktycznego.


Usługi oferowane przez LITIGATO kancelarię prawno-podatkową obejmują przygotowywanie pism procesowych (m.in. wniosków, wyjaśnień, zastrzeżeń, odwołań), uczestnictwo w czynnościach przeprowadzanych przez organy podatkowe, takich jak przesłuchania czy oględziny oraz wsparcie klientów na każdym etapie sporu podatkowego.


Reprezentuję podatników przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Przygotowuję skargi oraz skargi kasacyjne oraz biorę udział w rozprawach. Wszystkie podejmowane czynności mają na celu dążenie do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia dla klienta Kancelarii.


Jestem zwolennikiem aktywnego brania udziału w sprawach prowadzonych przez Kancelarię, co przejawia się m.in. w bieżącym kontakcie z organami administracji publicznej. Przedstawiam argumentację potwierdzającą stanowisko klienta, dbam o uwzględnianie w sprawie najnowszego, korzystnego dla podatnika orzecznictwa sądów administracyjnych.


W celu jak najpełniejszego zabezpieczenia interesów klienta podejmuję również działania, które mają na celu ograniczenie ewentualnych negatywnych skutków kontroli, na gruncie postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego czy odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej.


Moje doświadczenie jako pełnomocnika klientów z różnych branż oznacza, że rozumiem, że trwająca kontrola czy spór podatkowy stanowi dla klientów obciążenie w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W tym zakresie doradzam biznesowo, wspieram podatników przykładowo w gromadzeniu dokumentacji wymaganej przez organy podatkowe czy uczestniczę w czynnościach przeszukania.


Chociaż kancelaria ma siedzibę w Warszawie, współpracuję z podatnikami z całego kraju – w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta – w tradycyjnej formie spotkań, jak i w formie zdalnej.