Wygrywamy spory podatkowe

Jesteśmy zespołem radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych. Od kilkunastu lat wspieramy podatników w toku kontroli i postępowań podatkowych oraz jako obrońcy w sprawach karnych skarbowych.

Naszym celem jest skuteczna obrona praw podatnika i prowadzenie sporu w sposób umożliwiający uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia na jak najwcześniejszym etapie sprawy. Opracowanie właściwej strategii działania już na etapie prowadzenia kontroli może przesądzić o wyniku sprawy.

Jeśli masz kontrolę podatkową, pomożemy Ci wygrać spór.

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita