Estoński CIT

Zapewniamy klientom kompleksowe usługi doradcze związane z wdrożeniem estońskiego CIT, skutków wyboru tej formy opodatkowania i przeprowadzenie kalkulacji możliwych do osiągnięcia korzyści i warunków ich uzyskania. Przeprowadzona przez nas analiza pozwala zaproponować rozwiązania, które uwzględniają indywidualne potrzeby konkretnego klienta z uwzględnieniem specyfiki branży, w której działa.

„Estoński CIT” to system opodatkowania wprowadzony w 2021 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jest zdefiniowany jako ryczałt od dochodów spółek, a jego główną zasadą jest odroczenie momentu uiszczania podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności do momentu wypłaty zysku na rzecz wspólników.

 

Z tej formy opodatkowania mogą korzystać spółki kapitałowe i spółki osobowe, spełniające warunki korzystania z tego rodzaju opodatkowania. Ponadto, warunkiem jej zastosowania jest złożenie zawiadomienia do właściwego urzędu skarbowego co jest możliwe również w trakcie roku obrotowego, w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany tym podatkiem.

 

Z punktu widzenia biznesowego, estoński CIT pozwala na zastosowanie preferencyjnego opodatkowania po stronie wspólników, z uwagi na brak obowiązków podatkowych do momentu wypłaty zysku oraz na uproszczenie obowiązków ewidencyjnych i rachunkowości podatkowej. Ten model opodatkowania gwarantuje spółkom przede wszystkim większe zdolności inwestycyjne i efektywniejsze zachowanie płynności finansowej.

 

Podatnik jest zobowiązany do zapłaty ryczałtu od dochodu do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym podjęto uchwałę o podziale zysku lub uchwałę o wypłacie zaliczki. Skumulowana wysokość podatku nie przekroczy 20% (w przypadku małych podatników) lub 25% (w przypadku małych podatników).

 

W LITIGATO Spory podatkowe oferujemy przedsiębiorcom kompleksowe usługi doradcze obejmujące analizę możliwości zastosowania tej formy opodatkowania i skutków jej wdrożenia, poprzez przeprowadzenie kalkulacji możliwych do osiągnięcia korzyści i warunków ich uzyskania. W sytuacji, gdy estoński CIT jest optymalnym wyborem opodatkowania, ale dana firma nie spełnia warunków jej wyboru, wspieramy w zakresie przekształcenia i innych zmian reorganizacyjnych, z uwzględnieniem zagadnień prawnych, podatkowych i księgowych. Przygotowujemy wszystkie wymagane dokumenty związane z wdrożeniem estońskiego CIT i realizujemy proces przekształcenia i zmian organizacyjnych.

 

Usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie obejmują m.in.:

  • analizę możliwości skorzystania z estońskiego CIT;
  • ocenę spełnienia warunków formalnych;
  • przeprowadzenie kalkulacji potencjalnych oszczędności i efektywności podatkowej;
  • doradztwo w zakresie rozpoczęcia korzystania i stosowania estońskiego CIT;
  • wsparcie we wdrożeniu estońskiego CIT.

W LITIGATO Spory podatkowe wiemy, jak ważny w prowadzeniu działalności gospodarczej jest aspekt biznesowy i wybór i konsekwentne realizowanie założonej strategii. Dzięki znajomości przepisów i aktualnego stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych, dysponujemy wiedzą na temat stale zmieniających się regulacji prawnych. Doradzamy w zakresie optymalizacji podatkowej i wspieramy w jej zastosowaniu.

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita