Spory korporacyjne

Dynamika biznesu niekiedy prowadzi do sporów korporacyjnych, przez co rozumie się najczęściej konflikty pomiędzy wspólnikami lub konflikty wspólników z zarządem spółki. LITIGATO oferuje kompleksową obsługę prawną w tym zakresie, zapewniając klientom wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów, optymalizacji procesów decyzyjnych oraz minimalizacji ryzyka prawno-korporacyjnego. Poznaj nasze usługi, które są kluczem do skutecznego zarządzania sporem korporacyjnym i osiągania satysfakcjonującego rozstrzygnięcia.

Spory korporacyjne - Litigato

Nawet najlepiej dogadujący się wspólnicy mogą popaść w konflikt, co najczęściej przenosi się na stosunki w spółce. Spory korporacyjne mają różnorodny charakter w zależności od przyczyn. Przyczyny te mogą być czysto osobiste, jednakże najczęściej mają swoje źródła w konflikcie interesów, a często uzewnętrzniają się w postaci działań na szkodę spółki lub czynów nieuczciwej konkurencji. Często jedynym rozsądnym rozwiązaniem sporu korporacyjnego jest podział biznesu, odkupienie udziałów jednego ze wspólników lub nawet rozwiązanie spółki.

Niebagatelne znaczenie dla pozycji wspólnika w sporze korporacyjnym jest zakres jego uprawnień w spółce. Zwykle wspólnik mniejszościowy w sporze ze wspólnikiem większościowym znajduje się w gorszej sytuacji, począwszy od tego, że musi z własnej kieszeni pokrywać koszty sporu, w tym pomocy prawnej, podczas gdy wspólnik większościowy ma możliwość finansowania obsługi sporu ze środków spółki.

W LITIGATO mamy bogate doświadczenie w pomocy prawnej uczestnikom sporów korporacyjnych, zarówno po stronie „mniejszościowej”, jak i „większościowej”, a także dla zarządów spółek, które znalazły się w sytuacji sporu korporacyjnego. Pomagamy naszym klientom na wszystkich etapach sporów – od wsparcia w negocjacjach z drugą stroną po reprezentację przed sądami i organami państwa. 

Zakres usług

Usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie obejmują m.in.:

  • doradztwo prawne oraz reprezentację w sporach korporacyjnych, na etapie zarówno przedsądowym i sądowym, w tym sporządzenie opinii, wsparcie w negocjacjach, reprezentację wspólnika na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach, skarżenie uchwał, wsparcie w wykonywaniu prawa kontroli,
  • doradztwo prawne oraz reprezentację w sprawach związanych z działaniem na szkodę spółki lub czynami nieuczciwej konkurencji, w tym w sprawach karnych,
  • doradztwo prawne oraz reprezentację w sprawach o wykluczenie wspólnika lub rozwiązanie spółki;
  • wsparcie w negacjach ugód i wdrażania procesu rozejścia się wspólników lub odkupu udziałów;
  • wsparcie prawne i podatkowe w procesie likwidacji spółki.

LITIGATO oferuje kompleksowe wsparcie klientów, którzy znaleźli się w sytuacji sporu korporacyjnego. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do wypracowania najbardziej korzystnego dla klienta rozwiązania sporu.

Tomek Prokurat
Tomasz Prokurat

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita