Podatek od sprzedaży nieruchomości

Udział profesjonalnych doradców umożliwia identyfikację i zdefiniowanie ryzyk związanych z zakupem lub sprzedażą nieruchomości. Wykorzystując posiadane przez nas doświadczenie oraz wiedzę o aktualnym podejściu organów podatkowych, zapewniamy wsparcie w procesie opodatkowania sprzedaży nieruchomości i skorzystaniu z ulgi mieszkaniowej, zarówno dla osób fizycznych, jak i prowadzących działalność gospodarczą.

  Odpłatne zbycie nieruchomości wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności, nie tylko na gruncie cywilnoprawnym, ale również podatkowym, w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku od towarów i usług.

  Jeżeli transakcja odbywa się pomiędzy przedsiębiorcami lub przedsiębiorcą a osobą fizyczną, zostanie naliczony podatek VAT, w sytuacji, gdy w sprawie nie znajdzie zastosowania żadne z ustawowych zwolnień. Natomiast w przypadku zbycia nieruchomości niepodlegającej albo zwolnionej z podatku VAT, będziemy mieli do czynienia z podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

  Odpłatne zbycie nieruchomości przez osobę prywatną, która nie dokonuje tej czynności w ramach działalności gospodarczej, może generować obowiązki w podatku dochodowym. Podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, w sytuacji, gdy sprzedaje nieruchomość przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

  Podatek od sprzedaży nieruchomości wynosi 19 procent. Opodatkowaniu podlega dochód, którym jest różnica między przychodem ze zbycia nieruchomości a kosztami uzyskania tego przychodu, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Kwota zwolnienia zależy od tego, w jakiej części przychód został lub zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

  Zakres wydatków, które można zakwalifikować jako wydatki na własne cele mieszkaniowe jest określony w ustawie o PIT – są to m.in. wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego czy spłatę kredytu na ww. cele.

  W LITIGATO Spory podatkowe wspieramy klientów w zakresie skorzystania z ulgi mieszkaniowej, z uwzględnieniem stanowisk przedstawianych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach indywidualnych, organy podatkowe oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych.

  Usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie obejmują m.in.:

  • analizę możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej i zakwalifikowania poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe i sporządzenie kalkulacji dochodu zwolnionego z opodatkowania;
  • wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia stanowiska podatnika;
  • wsparcie w przygotowaniu i złożeniu zeznań rocznych osób fizycznych PIT-19 i  PIT-39;
  • opracowanie skutków podatkowych transakcji na rynku nieruchomości i budownictwa, z uwzględnieniem skutków na gruncie PIT, VAT, CIT, PCC.

  Wykorzystując posiadane przez nas doświadczenie oraz wiedzę o aktualnym podejściu organów podatkowych, zapewniamy wsparcie w procesie opodatkowania sprzedaży nieruchomości i skorzystaniu z ulgi mieszkaniowej, zarówno dla osób fizycznych, jak i prowadzących działalność gospodarczą.

   

  Do końca kwietnia masz czas na rozliczenie podatku od sprzedaży nieruchomości

  ROZLICZ Z NAMI PODATEK OD SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I ZAPŁAĆ MNIEJ

  Za 1000 zł brutto otrzymasz:

  • kalkulację rozliczenia podatku z kwotą do zapłaty
  • przygotowany PIT-39
  • poradę w ww. zakresie

   

  Wojciech Pławiak

  Radca prawny / Doradca podatkowy

  Rekomendacje

   

  LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
  Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
  www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

   
  Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
  LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

  Business Centre Club

   

  Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

  Rzeczpospolita