Sprawy karne skarbowe

Wygrywamy spory podatkowe w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej. Oferujemy:

  • Obronę klienta w procesie karnym skarbowym na wszystkich etapach;
  • Pomoc prawną w przypadku zatrzymania i tymczasowego aresztowania, w tym udział w przesłuchaniach w ramach składania wyjaśnień, posiedzeniu aresztowym, przygotowania zażalenia;
  • Przygotowanie wyjaśnień, wniosków dowodowych i pism procesowych na etapie postępowania przygotowawczego;
  • Aktywny udział w rozprawie przed sądem I instancji;
  • Przygotowanie apelacji, kasacji i innych środków zaskarżenia; 
  • Reprezentację w postępowaniach odwoławczych oraz przed Sądem Najwyższym;
  • Przygotowanie skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu;
  • Opracowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur ograniczających ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej za rozliczenia podatkowe. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA NASZYM BLOGU.

blank

Pozostałe specjalizacje

blank

Masz kontrolę?

Kontrola podatkowa to codzienność każdego przedsiąbiorcy. Aktywnie wspieramy podatników w toku kontroli podatkowej i w obronie praw przedsiębiorcy. Jak pomagamy?