Sprawy karne skarbowe

Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych skarbowych. Reprezentuję klientów na każdym etapie postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Jako doświadczony obrońca reprezentuję klienta w procesie karnym skarbowym na wszystkich jego etapach. Przygotowując strategię obrony wykorzystuję swoją wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin, takich jak prawo finansowe, prawo gospodarcze, prawo handlowe czy prawo cywilne. Zawsze biorę pod uwagę różne strategie obrony, wykorzystując tę najkorzystniejszą w danej sytuacji.

Kancelaria oferuje również kompleksowe wsparcie prawne w zakresie spraw karno-gospodarczych, tzw. white collar-crime.

Wygrywamy spory podatkowe w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej. Oferujemy:

  • Obronę klienta w procesie karnym skarbowym na wszystkich etapach;
  • Pomoc prawną w przypadku zatrzymania i tymczasowego aresztowania, w tym udział w przesłuchaniach w ramach składania wyjaśnień, posiedzeniu aresztowym, przygotowania zażalenia;
  • Przygotowanie wyjaśnień, wniosków dowodowych i pism procesowych na etapie postępowania przygotowawczego;
  • Aktywny udział w rozprawie przed sądem I instancji;
  • Przygotowanie apelacji, kasacji i innych środków zaskarżenia; 
  • Reprezentację w postępowaniach odwoławczych oraz przed Sądem Najwyższym;
  • Przygotowanie skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu;
  • Sporządzenie oceny ryzyka podejmowanych przez klientów przedsięwzięć gospodarczych z perspektywy prawa karnego skarbowego;
  • Opracowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur ograniczających ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej za rozliczenia podatkowe. 

Celem działań podejmowanych przez Kancelarię jest zminimalizowanie ryzyka poniesienia odpowiedzialności karnej czy karnej skarbowej przez naszych klientów, co osiągamy dzięki wysokiej jakości świadczonych usług. W szczególności, jako obrońca, wspieram klientów podczas postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego, oferuję podjęcie natychmiastowych działań w nagłych sytuacjach, nadzoruję prowadzone postępowanie dowodowe, dbając o zabezpieczenie interesu klienta w każdej sytuacji. Kancelaria reprezentuje także osoby podczas postępowania karnego wykonawczego.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA NASZYM BLOGU.

"Kontrola podatkowa, Sprawy karne skarbowe, Podatek od nieruchomości"