Restrukturyzacje spółek – przekształcenia, połączenia, podziały

Zmiany w strukturze biznesu zdarzają się z różnych przyczyn. Często przedsiębiorcy decydują się na zmianę formy prawnej prowadzenia działalności w celu lepszego zarządzenia ryzykiem lub optymalizacji opodatkowania. Przyczyną reorganizacji może być również chęć połączenia sił przez dwie lub więcej firm lub chęć podziału firmy między dotychczasowych wspólników.

  Restrukturyzacje spółek – przekształcenia, połączenia, podziały

  Podczas prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą stanąć przed możliwością lub koniecznością podjęcia decyzji o zmianie dotychczas stosowanej formy prawnej. Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują szerokie możliwości dotyczące reorganizacji spółek, do których zalicza się m.in. przekształcenia, połączenia i podziały spółek. W niektórych sytuacjach lepszym wyborem może okazać się aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do nowego podmiotu.

  Kiedy restrukturyzacja?

  Przyczyny dokonania restrukturyzacji mogą być różne, np. zmiana zakresu działalności przedsiębiorstwa, zmiana sposobu odpowiedzialności wspólników, zmiana wewnętrznej struktury organizacyjnej, korzystniejsze warunki opodatkowania, rozwód, śmierć lub choroba wspólnika i tym podobne sytuacje.

  Przekształcenie firmy

  Przekształcenie oznacza zmianę formy prawnej prowadzonej działalności przy zachowaniu tożsamości podmiotowej firmy. Przekształceniu mogą ulec wszystkie rodzaje spółek prawa handlowego, tj. zarówno spółki osobowe i kapitałowe, ale również, przykładowo, spółka cywilna może zostać przekształcona w spółkę handlową. Ponadto, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może przekształcić tę działalność w spółkę kapitałową.

  Połączenie spółek

  Połączenie spółek polega na przeniesieniu całości majątku spółki na inną, istniejącą spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną) albo na zawiązaniu nowej spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek kilku łączących się spółek. Ustawa określa procedurę i podmioty, które mogą zostać poddane łączeniu. 

  Podział spólek

  Podział może odbywać się poprzez przejęcie, zawiązanie nowej spółki, wydzielenie, a od niedawna również przez wyodrębnienie. Co do zasady, podział ma na celu przeniesienie części (lub całości) majątku istniejącej spółki na inny podmiot (lub podmioty) – już istniejące lub nowoutworzone. Podziałowi mogą podlegać tylko spółki kapitałowe, które mogą dzielić się na dwie i więcej spółki.

  Reorganizacja przedsiębiorstwa to wieloetapowy i skomplikowany proces, podczas którego dochodzi do szeregu czynności i z którym wiąże się szereg obowiązków notyfikacyjnych. Proces ten może dodatkowo komplikować fakt posiadania przez spółkę koncesji (np. na obrót paliwami ciekłymi) lub gdy istnieje wymóg uzyskania zgody organy państwowego na reorganizację (np. UOKiK). W LITIGATO posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym w obszarze reorganizacji przedsiębiorstw z branż takich jak nieruchomości, paliwa, rolnictwo, nowe technologie, ale też przedsiębiorstw produkcyjnych czy start-up’ów. Od lat wspieramy naszych klientów w procesach reorganizacyjnych czy restrukturyzacyjnych.

  Marta Aniszewska
  Marta Aniszewska

  Radca prawny

  Tomek Prokurat
  Tomasz Prokurat

  Radca prawny / Doradca podatkowy

  Rekomendacje

   

  LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
  Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
  www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

   
  Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
  LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

  Business Centre Club

   

  Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

  Rzeczpospolita