Kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa. Postępowania podatkowe i sądowe

Wygrywamy spory podatkowe. Reprezentujemy podatników w postępowaniach dotyczących wszystkich zagadnień podatkowych: podatków dochodowych, VAT, akcyzy, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w postępowaniach celnych.

Nasza oferta w przypadku postępowań podatkowych

 • Reprezentację klienta w trakcie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz w postępowaniu podatkowym, w tym również odwoławczym;
 • Przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi na wezwanie zastrzeżeń do protokołu kontroli, zastrzeżeń do protokołu badania ksiąg i stanowiska w sprawie wyników kontroli;
 • Przygotowanie odwołań, wniosków dowodowych i innych pism procesowych w postępowaniu podatkowym oraz reprezentację przez dyrektorami izb administracji skarbowej i samorządowymi kolegiami odwoławczymi;
 • Wsparcie w skompletowaniu właściwej dokumentacji dla celów prowadzonej kontroli podatkowej i celno-skarbowej;
 • Aktywny udział w przesłuchaniach stron i świadków na każdym etapie postępowania; 
 • Pośrednictwo w uzyskaniu opinii autorytetów naukowych i ekspertów branżowych;
 • Udział w spotkaniach i negocjacjach z organami podatkowymi. 

Reprezentacja przed sądami w sprawach dot. kontroli podatkowej i celno-skarbowej

 • Reprezentację przed sądami administracyjnymi, w tym przygotowanie skarg na decyzje organów podatkowych do wojewódzkich sądów administracyjnych i dodatkowych pism procesowych;
 • Przygotowanie skarg kasacyjnych, odpowiedzi na skargi kasacyjne organu, replik i innych pism procesowych oraz reprezentację na rozprawie przed NSA;
 • Kompleksową reprezentację przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, w tym przygotowanie skarg indywidualnych oraz reprezentację w sprawach na tle pytań prejudycjalnych;
 • Przygotowanie skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach podatkowych. 

Przygotowujemy podatników do przyszłego sporu lub pomagamy go uniknąć. W szczególności:

 • Prowadzimy szkolenia przygotowujące do uczestnictwa w kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej;
 • Przygotowujemy i wdrażamy procedury podatkowe, w tym w zakresie weryfikacji kontrahentów, dochowania należytej staranności, identyfikacji i raportowania schematów podatkowych.  

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA NASZYM BLOGU.

"Kontrola podatkowa, Sprawy karne skarbowe, Podatek od nieruchomości"