Zakładanie Fundacji Rodzinnej

Pomagamy naszym klientom w opracowywaniu i wdrażaniu sukcesji i zarządzania rodzinnym kapitałem w zbudowanych i prowadzonych przez nich firmach. Oferujemy kompleksową usługę opracowania statutu fundacji rodzinnej, zaplanowania sukcesji majątku i najbardziej korzystnych rozwiązań, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Wspieramy naszych klientów nie tylko przed i w trakcie całego procesu rejestracji Fundacji Rodzinnej, ale również po jego zakończeniu.

  statut fundacji rodzinnej

  W jaki sposób Fundacje Rodzinną można wykorzystać?

  Ta nowa w polskim prawie instytucja zasługuje na uwagę ze względu na możliwość kumulacji, reinwestowania oraz wypłacania kapitału na korzystnych podatkowo warunkach.

  To atrakcyjny wehikuł służący kumulowaniu i ochronie majątku, uzyskiwanie dochodów pasywnych i prowadzenie – w pewnym zakresie – działalności gospodarczej. Reinwestowanie kapitału jest opodatkowane bardzo rozsądnie i – co najważniejsze – dopiero przy wypłacie środków beneficjentom. Fundacja rodzinna może działać w obrocie gospodarczym: będąc wspólnikiem w innych spółkach, inwestując w papiery wartościowe i prawa o podobnym charakterze, wynajmując i dzierżawiąc majątek nieruchomy i ruchomy, udzielając pożyczek beneficjentom i „swoim” spółkom.

  Cechy Fundacji Rodzinnej

  Fundacja rodzinna cechuje się wieloma pozytywnymi cechami zarówno w momencie jej założenia, jak i prowadzenia. Przede wszystkim, relatywnie niska wartość funduszu założycielskiego – 100 000 zł, nie w tylko w formie środków finansowych, ale także nieruchomości czy mienia ruchomego sprawia, że jest to rozwiązanie dostępne dla większości fundatorów. W zakresie samego prowadzenia fundacji rodzinnej istotne są nieskomplikowane reguły zarządzania fundacją, w dużej mierze ustalone przez samego fundatora, możliwość prowadzenia w określonym zakresie działalności gospodarczej oraz opodatkowanie na rozsądnym poziomie.

  Jedną z najważniejszych korzyści z prowadzenia fundacji rodzinnej jest korzystne opodatkowanie, zwłaszcza gdy wniesiony majątek, fundator i beneficjenci znajdują się w kręgu najbliższej rodziny.

  Założenie Fundacji Rodzinnej bez opodatkowania

  Już na etapie zakładania fundacji rodzinnej można skorzystać z preferencji – wniesienie przez fundatora mienia do fundacji nie skutkuje opodatkowaniem podatkiem od podatków i darowizn, ani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT). W pewnych przypadkach może natomiast pojawić się podatek VAT (np. przy nieodpłatnym przekazaniu na rzecz fundacji nieruchomości nowych).

  W trakcie funkcjonowania fundacji jej bieżące dochody nie są opodatkowane CIT-em. Dochody zgromadzone przez fundację na etapie wypłaty beneficjentom są opodatkowane 15% CIT. W przypadku najbliższych krewnych (z grupy „0”) nie ma dodatkowego opodatkowania PIT.

  Fundacja rodzinna dysponując nieruchomościami i wykorzystując je w działalności gospodarczej płaci podatek od nieruchomości na zasadach ogólnych. Podlega także opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków.

  Usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie obejmują m.in.:

  • weryfikację i analizę sytuacji prawno-podatkowej i ocenę zasadności założenia fundacji rodzinnej;
  • obsługę prawną w procesie założenia fundacji rodzinnej, w tym przygotowanie statutu, rejestracja, przeniesienie aktywów i planowanie spadkowe;
  • bieżąca pomoc i doradztwo w zakresie funkcjonowania fundacji rodzinnej.

  LITIGATO zapewnia profesjonalną obsługę od oceny zasadności założenia fundacji rodzinnej, przez obsługę prawną w czasie jej rejestracji i trwania. Każdą z ofert przygotowujemy indywidualnie, budując organizację wewnętrzną fundacji z jak najlepszym wykorzystaniem aktywów fundatora, ze zwróceniem uwagi na sukcesję biznesu i rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa.

  Wojciech Pławiak

  Radca prawny / Doradca podatkowy

  Rekomendacje

   

  LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
  Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
  www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

   
  Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
  LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

  Business Centre Club

   

  Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

  Rzeczpospolita