Optymalizacyjne przeglądy podatkowe

Podatek od nieruchomości to jedna z naszych wiodących praktyk. Wiedza, umiejętności i świadomość biznesowych potrzeb pozwala nam na kompleksowe i efektywne przeprowadzenie dla naszych klientów wszystkich projektów w zakresie optymalizacji. Proponowana przez nas usługa optymalizacji podatkowej zakłada przeprowadzenie działań mających na celu albo zmniejszenie wysokości dotychczasowego podatku albo uniknięcie konieczności jego płacenia, przy zachowaniu pełnej transparentności oraz legalności działań.

Specyfika podatku od nieruchomości jako podatku od majątku polega także na tym, że jest to dość powtarzalne rozliczenie.

 

Wielu przedsiębiorców tworząc deklarację podatkową na podatek od nieruchomości przepisuje dane z poprzedniego roku, dodając ewentualnie nowe obiekty.

 

Efekt jest taki, że utrwalamy historyczne rozliczenia pomimo bardzo częstych zmian w orzecznictwie i praktyce stosowania przepisów.

 

Tymczasem podatek od nieruchomości budzi więcej wątpliwości (co widać po liczbie orzeczeń sądów administracyjnych), niż np. dużo bardziej medialne podatki dochodowe.

 

Prowadzi to do sytuacji, w których zmiany w orzecznictwie, również korzystne dla podatników, nie są uwzględniane w ich rozliczeniach. Wprzypadku konkretnie tego podatku, ze względu na niejednoznaczność przepisów prawa i niejednolite podejście organów podatkowych, bardzo często możliwa jest identyfikacja nadpłaty po stronie przedsiębiorcy i odzyskanie nienależnie zapłaconych kwot.

 

W LITIGATO Spory podatkowe, w celu zapewnienia klientom jak najbardziej kompleksowej usługi, częścią zespołu w podatku od nieruchomości jest inżynier architekt, którego rolą jest ocena projektu z punktu widzenia aspektów techniczno-budowlanych, stanu technicznego budynku oraz określenia możliwych form optymalizacji. Jesteśmy świadomi, że w przeprowadzeniu skutecznego procesu optymalizacyjnego niezbędna jest ścisła współpraca prawnika i architekta, z uwagi na możliwość wykorzystania doświadczenia procesowego oraz wiedzy technicznej z zakresu architektury.

 

Proponowana przez nas usługa optymalizacji podatkowej zakłada przeprowadzenie działań mających na celu albo zmniejszenie wysokości dotychczasowego podatku albo uniknięcie konieczności jego płacenia, przy zachowaniu pełnej transparentności oraz legalności działań. Szeroki zakres usługi, obejmujący zarówno analizę potencjalnych oszczędności poprzez weryfikację dokumentacji związanej z podatkiem od nieruchomości, jak i dokonanie przeglądu z wizją lokalną i obmiarem powierzchni użytkowej, a następnie przygotowanie raportu podsumowującego możliwe do podjęcia działania, pozwala nam na opracowanie najbardziej optymalnych rozwiązań i zachowanie największych oszczędności.

 

Usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie obejmują m.in.:

  • dokonanie przeglądu rozliczeń podatku od nieruchomości z uwzględnieniem obszarów optymalizacji i potencjalnego ryzyka podatkowego;
  • analizę dokumentacji podatkowej – złożonych deklaracji, rejestrów środków trwałych i dokumentacji budowlanej;
  • doradztwo w zakresie optymalizacji opodatkowania budowli i budynków oraz możliwości zastosowania wyłączenia lub zwolnienia oraz zastosowania niższych stawek podatkowych;
  • przygotowanie korekt deklaracji podatkowych;
  • reprezentację przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w celu odzyskania nadpłaty i obniżenia podstawy opodatkowania.

Zespół LITIGATO Spory podatkowe posiada bogate doświadczenie praktyczne oraz znajomość specyfiki konkretnych rodzajów majątków, zdobyte podczas realizowania projektów optymalizacyjnych dla klientów z różnych branż. W tym zakresie uczestniczyliśmy w realizacji licznych przeglądów w podatku od nieruchomości oraz reprezentowaliśmy klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, co skutkuje realnymi oszczędnościami uzyskiwanymi przez podatników.

 

Tomasz Szewczak

Inżynier architekt

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita