Podatek od nieruchomości

Wygrywamy spory podatkowe w podatku od nieruchomości. Oferujemy:

  • Przeprowadzenie optymalizacyjnych przeglądów podatkowych (wynagrodzenie uzależnione jest od identyfikacji i odzyskania nadpłat);
  • Przygotowanie wniosków nadpłatowych za okresy nieprzedawnione;
  • Przygotowanie rozliczenia i deklaracji podatkowej z tytułu nowej inwestycji;
  • Wsparcie w wycenie, obmiarach i inwentaryzacji majątku;
  • Przygotowanie instrukcji prowadzenia rozliczeń podatkowych w podatku od nieruchomości;
  • Przygotowanie opinii podatkowych i prawnych oraz bieżące doradztwo w podatku od nieruchomości;
  • Identyfikację możliwości skorzystania z pomocy publicznej, ulg i zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości;
  • Aktywne doradztwo w procesie legislacyjnym na poziomie państwowym i samorządowym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA NASZYM BLOGU.

blank

Pozostałe specjalizacje

blank

Masz kontrolę?

Kontrola podatkowa to codzienność każdego przedsiąbiorcy. Aktywnie wspieramy podatników w toku kontroli podatkowej i w obronie praw przedsiębiorcy. Jak pomagamy?