Podatek od nieruchomości

Kancelaria LITIGATO Spory podatkowe jest jedną z wiodących warszawskich kancelarii zajmującą się tematyką podatku od nieruchomości. Kompleksowo wspieramy firmy i osoby fizyczne w zakresie podatku od nieruchomości.

 

Doradzając klientom w zakresie podatku od nieruchomości bierzemy pod uwagę kompleksowy stan sprawy i specyfikę prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie, w celu zapewnienia podatnikowi najbardziej optymalnego rozwiązania, zabezpieczającego jego interesy prawno-podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości. Współpraca rozpoczyna się od przeprowadzenia  analizy sytuacji faktycznej i prawnej klienta, po czym następuje opracowanie skutecznej strategii podatkowej i optymalnego kształtu rozliczeń podatku od nieruchomości odpowiadającej aktualnym potrzebom klienta.

 

Dzięki wykorzystaniu naszego doświadczenia i efektywnemu stosowaniu przepisów prawa podatkowego, podatnicy mogą skorzystać z usprawnienia rozliczeń oraz zminimalizowania ryzyka podatkowego. W tym zakresie istotne jest nie tylko sprawne stosowanie przepisów prawa, ale umiejętne wykorzystanie dynamicznie zmieniającego się orzecznictwa sądów administracyjnych.

 

Wygrywamy spory podatkowe w podatku od nieruchomości. Oferujemy:

  • Przeprowadzenie optymalizacyjnych przeglądów podatkowych (wynagrodzenie uzależnione jest od identyfikacji i odzyskania nadpłat);
  • Przygotowanie wniosków nadpłatowych za okresy nieprzedawnione;
  • Przygotowanie rozliczenia i deklaracji podatkowej z tytułu nowej inwestycji;
  • Wsparcie w wycenie, obmiarach i inwentaryzacji majątku;
  • Przygotowanie instrukcji prowadzenia rozliczeń podatkowych w podatku od nieruchomości;
  • Przygotowanie opinii podatkowych i prawnych oraz bieżące doradztwo w podatku od nieruchomości;
  • Identyfikację możliwości skorzystania z pomocy publicznej, ulg i zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości;
  • Aktywne doradztwo w procesie legislacyjnym na poziomie państwowym i samorządowym.

Kancelaria oferuje więc kompleksowe usługi dla klientów, którzy potrzebują wsparcia w zakresie rozliczenia podatku od nieruchomości, jak również usługi legalnej optymalizacji tego podatku.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA NASZYM BLOGU.

"Kontrola podatkowa, Sprawy karne skarbowe, Podatek od nieruchomości"