Interpretacje podatkowe i opinie zabezpieczające

Pomagamy podatnikom uzyskać pozytywne interpretacje podatkowe i skuteczne opinie zabezpieczające, co pozwala na zminimalizowanie obciążeń podatkowych i ryzyka podejmowanych działań w biznesie. Ponadto oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie zaskarżenia uzyskanej, niekorzystnej interpretacji podatkowej.

Powszechnie uważa się, że polskie prawo podatkowe cechuje się skomplikowaniem i dynamicznymi zmianami. Podatnicy często mają wątpliwości co do interpretacji przepisów oraz ich prawidłowego zastosowania. W takiej sytuacji możliwe jest wykorzystanie jednego z instrumentów zabezpieczających, do których zalicza się m.in.:

 • interpretację indywidualną,
 • wiążącą informację stawkową oraz
 • opinię zabezpieczającą.

Umiejętne korzystanie z instrumentów zabezpieczających gwarantuje przedsiębiorcom minimalizację ryzyk, w kwestiach newralgicznych i mogących budzić wątpliwości interpretacyjne organów.

 • Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Sama interpretacja indywidualna jest rozstrzygnięciem oceniającym prawidłowość wykładni konkretnych przepisów podatkowych. Negatywne rozstrzygnięcie może zostać zaskarżone do sądu administracyjnego.
 • Wiążąca informacja stawkowa służy do potwierdzenia prawidłowości zastosowania konkretnej stawki VAT poprzez dokonanie przez organ podatkowy klasyfikacji towarów i usług zgodnie z Nomenklaturą scaloną (CN), Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych, i w konsekwencji – oceny wyboru prawidłowej stawki VAT.
 • Opinia zabezpieczająca jest instrumentem ochrony w sytuacji zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Przed wystąpieniem z wnioskiem o interpretację lub opinię zabezpieczającą warto zbadać z doradcą podatkowym, czy jest to zasadne w danej sprawie. Dopiero wtedy, wykorzystując wiedzę i zindywidualizowane podejście doradca podejmuje działania mające na celu maksymalizację szans uzyskania korzystnej interpretacji lub opinii.

 

Usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie obejmują m.in.:

 • rekomendacje dotyczące potrzeby złożenia i zakresu wniosku o interpretację
 • przygotowanie wniosków o interpretację i opinii zabezpieczających i obsługa postępowania w tym zakresie;
 • nadzór nad procesem wydawania interpretacji;
 • wsparcie w przypadku uzyskania niekorzystnej interpretacji, reprezentowanie klienta przed sądem administracyjnym;
 • sporządzanie pisemnych opinii prawa podatkowego.

Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu wniosków o interpretacje indywidualne oraz opinie zabezpieczające, pomagamy klientom uzyskać korzystne interpretacje indywidualne. Osiągamy efekty dzięki znajomości przepisów, umiejętności przedstawienia ich interpretacji w odniesieniu do stanu faktycznego sprawy każdego z naszych klientów indywidualnie oraz powołaniu się na aktualne orzecznictwo sądowe. W sytuacji konieczności zaskarżenia niekorzystnej interpretacji podatkowej, reprezentujemy podatników przed sądem administracyjnym.

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita