HR, efektywne podatkowo wynagradzanie i programy motywacyjne

Umiejętność przyciągania, motywowania i utrzymania wysoko kwalifikowanych specjalistów jest zdolnością ważną zwłaszcza dla firm technologicznych i start up’ów. Konkurowanie na rynku pracy, z perspektywy pracodawcy, oznacza nie tylko oferowanie wysokich wynagrodzeń i benefitów, ale również budowanie kultury organizacyjnej, przyjaznych rozwiązań w obszarze HR czy systemów wynagradzania optymalnych podatkowo dla pracowników. LITIGATO wspiera przedsiębiorstwa w obszarze HR, wynagradzania – zarówno w zakresie prawa pracy, jak i podatkowo, jak również w zakresie programów motywacyjnych (np. opcyjnych – ESOP, phantom shares, restricted stock, etc.) oraz korzystania z preferencji podatkowych, takich jak IP BOX czy koszty autorskie 50%.

HR, efektywne podatkowo wynagradzanie i programy motywacyjne

Programy opcyjne (np. ESOP) są instrumentami motywacyjnymi, które umożliwiają wynagradzanie specjalistów poprzez oferowanie im nabywania udziałów w firmie, co zwykle przekłada się na ich większe zaangażowanie i poczucie współodpowiedzialności za wyniki firmy. Opracowanie i implementacja programu opcji pracowniczych wymaga nie tylko podjęcia decyzji zarządczych (czyli kto i na jakich zasadach będzie uczestniczył w programie), ale również dogłębnej analizy prawnej oraz podatkowej. Wyzwaniem często jest objęcie programem osób współpracujących na podstawie umów innych niż umowa o pracę (np. b2b) lub nierezydentów.

W przypadku pracowników i współpracowników wykonujących zadania twórcze, w wyniku których powstają utwory, w tym również programy komputerowe, możliwe jest zastosowanie kosztów uzyskania przychodów, w wysokości 50% przychodu, do tzw. honorarium autorskiego, co istotnie obniża kwotę PIT do zapłaty. Honorarium autorskie pozwala wynagradzać twórców, w tym programistów, na wyższym poziomie bez zwiększania kosztu pracodawcy. Honorarium autorskie jest rozwiązaniem korzystnym dla branży kreatywnej, w tym artystów, projektantów, programistów i innych twórców. 

Z ulgi IP Box mogą skorzystać zarówno podmioty operujące w branży nowych technologii, jak i w sektorze przemysłowo-produkcyjnym. W ramach ulgi IP Box, podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są m.in. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, ale również autorskie prawo do programu komputerowego, podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. W przypadku firm rozwijających oprogramowanie, z ulgi IP Box mogą skorzystać te firmy, a w niektórych przypadkach – programiści współpracujący z nimi na zasadach b2b, co każdorazowo wymaga analizy stanu faktycznego i prawnego.

Usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie obejmują m.in.

  • Doradztwo w obszarze HR i podatków związanych z zatrudnieniem – doradzamy naszym klientom zarówno w zakresie prawa pracy, jak i pomagamy im wybierać optymalne podatkowo formy zatrudnienia, w tym również w sytuacjach zawierających aspekty międzynarodowe, jak praca zdalna 
  • Doradztwo w zakresie programów motywacyjnych – pomagamy naszym klientom projektować dopasowane programy motywacyjne, z uwzględnieniem optymalnej struktury prawnej i skutków podatkowych dla pracodawcy i pracowników. Asystujemy również na etapie wdrożenia programu, w tym przygotowujemy niezbędne dokumenty, takie jak regulamin programu, umowy partycypacyjne, a także uchwały i dokumentację korporacyjną.
  • Doradztwo korzystnych rozwiązań podatkowych w wynagradzaniu – identyfikujemy dostępne dla naszych klientów rozwiązania oraz pomagamy je implementować. Opracowujemy dokumenty potrzebne do wdrożenia wybranego rozwiązania, takie jak nowe umowy o pracę czy o współpracę, regulaminy pracownicze, jak również wspieramy w komunikacji zmiany w organizacji zespoły HR u klientów.
  • Doradztwo w zakresie ulg podatkowych – na podstawie analizy działalności klienta oceniamy kwalifikowalność do korzystania z dostępnych preferencji podatkowych (jak IP Box czy ulga B+R). Pomagamy wdrażać u klientów rozwiązania potrzebne do korzystania z ulg, do których się kwalifikują, jak również wspieramy ich w rozliczaniu tych ulg. W razie potrzeby, przygotowujemy w imieniu klientów wnioski o interpretacje indywidualne, w celu zabezpieczenia ich pozycji podatkowej.

W LITIGATO jesteśmy przekonani, że skuteczna akwizycja talentów jest kluczowym elementem strategii rozwoju każdego przedsiębiorstwa, zwłaszcza w branży nowych technologii. Nasze wieloletnie doświadczenie i szeroka wiedza specjalistyczna pozwalają nam oferować usługi najwyższej jakości, dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki działalności klientów technologicznych. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, aby wspólnie zrealizować Państwa cele biznesowe, jednocześnie zwiększając zaangażowanie pracowników i efektywność podatkową przedsiębiorstwa.

Tomek Prokurat
Tomasz Prokurat

Radca prawny / Doradca podatkowy

Marta Aniszewska
Marta Aniszewska

Radca prawny

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita