Obrona w sprawie karnej skarbowej

Mamy bogate doświadczenie we wszystkich aspektach prawa karnego. Doradzamy w dziedzinie postępowań karno-gospodarczych oraz white-collar crime, czyli przestępstwach tzw. „białych kołnierzyków” przy ścisłej współpracy z działem postępowań podatkowych, co zapewnia klientom kompleksowy zakres usług i współpracę z interdyscyplinarnym zespołem ekspertów. Bronimy klientów w sprawach o przestępstwa gospodarcze i karnych skarbowych.

  Kodeks karny skarbowy reguluje odpowiedzialność za przestępstwa oraz wykroczenia skarbowe, do których zalicza się naruszenie prawa podatkowego, celnego, dewizowego i w zakresie gier hazardowych.  Ponieważ każde naruszenie Kodeksu karnego skarbowego łączy się z naruszeniem przepisów prawa podatkowego, do poprowadzenia skutecznej obrony w sprawach karnych skarbowych niezbędna jest znajomość i efektywne wykorzystanie instrumentów prawa podatkowego.

   

  Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego odpowiedzialności podlegają jedynie osoby fizyczne. Udowodnienie winy jest konieczne do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, które można co do zasady popełnić wyłącznie umyślnie,. Tym samym opracowanie skutecznej linii obrony i skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej może uchronić przed poniesieniem odpowiedzialności karnej.

   

  W sprawach prowadzonych dla naszych klientów obserwujemy tendencję do jednoczesnego wszczynania postępowań karnych i podatkowych. Zwiększa to ryzyko nałożenia na przedsiębiorców sankcji finansowych i prawnych, a sami przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne muszą liczyć się z ryzykiem wszczęcia wobec nich kontroli przez organy podatkowe.

   

  Ponadto, w przypadku grożącej kary pieniężnej, organy ścigania mogą zastosować zabezpieczenie na majątku nieruchomym i ruchomym, przykładowo poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości czy dokonanie blokady rachunku bankowego.

   

  Usługi świadczone przez Kancelarię w zakresie obrony w postępowaniach KKS obejmują m.in.:

  • reprezentację klientów na etapie postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego;
  • udział w czynnościach dochodzeniowo-śledczych prowadzonych przez Policję, ABW, CBA, CBŚP, KAS;
  • reprezentację klientów we wszystkich czynnościach procesowych na każdym etapie postępowania, w tym kontakt z podejrzanym przebywającym w areszcie śledczym;
  • skorzystanie z instrumentów prawnych chroniących przed wszczęciem postępowania karnego skarbowego, m.in. korekty deklaracji podatkowej i czynnego żalu;
  • podejmowanie negocjacji z organami ścigania i przygotowywanie wniosków o dobrowolne poddanie się karze czy skazanie bez rozprawy.

  Kancelaria prowadzi skuteczną obronę klientów w postępowaniach karnych skarbowych dzięki wykorzystaniu aktualnej wiedzy i bogatego doświadczenia procesowego zarówno w obszarze prawa karnego, jak i podatkowego i celnego, zapewniając klientom interdyscyplinarne podejście łączące obszary związane z obrotem gospodarczym.

   

  Julia Karcz

  Radca prawny

  Rekomendacje

   

  LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
  Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
  www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

   
  Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
  LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

  Business Centre Club

   

  Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

  Rzeczpospolita