SENT

W ramach naszych usług zapewniamy kompleksowe wsparcie przedsiębiorcom paliwowym w zakresie SENT. Zajmujemy się nie tylko bieżącym doradztwem, ale również praktyczną pomocą w realizowaniu obowiązków akcyzowych i celnych. Świadczymy usługi prawne o charakterze krajowym i międzynarodowym, związane z dokumentacją CMR i z uwzględnieniem regulacji transgranicznych.

  Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi określa zasady funkcjonowania tego systemu, obowiązki podmiotów uczestniczących w drogowym i kolejowym przewozie towarów i dokonujących obrotu paliwami, a także odpowiedzialność za naruszenie obowiązków ustawowych.

   

  System Elektronicznego Nadzoru Transportu – SENT, daje organom państwa instrument kontroli nad grupą produktów uważanych za wrażliwe (m.in. alkohol, paliwa opałowe, tytoń) oraz ich monitorowanie w trakcie przewozu, co ma zapobiegać nieprawidłowościom. System SENT działa na platformie PUESC, a do składania zgłoszeń są obowiązani wysyłający, odbierający i przewożący towary wrażliwe.

   

  Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia przewozu towarów wrażliwych w systemie SENT może wiązać się z surowymi karami finansowymi, nakładanymi zarówno na podmiot wysyłający, podmiot odbierający jak i na przewoźnika.

   

  W LITIGATO Spory podatkowe specjalizujemy się pomocy przedsiębiorcom paliwowym w zakresie SENT. W tym zakresie wspieramy zarówno przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i spółki prawa handlowego. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną dla firm przewozowych i spedycyjnych oraz kierowców. Świadczymy usługi prawne o charakterze krajowym i międzynarodowym, związane z dokumentacją CMR, z uwzględnieniem regulacji transgranicznych.

   

  Usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie obejmują m.in.: 

  • doradztwo w zakresie wypełniania obowiązków sprawozdawczych;
  • analizę towarów pod kątem kodów CN oraz obowiązku zgłaszania ich do systemu SENT;
  • rejestrację podmiotu oraz osoby fizycznej w systemie informatycznym PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych;
  • reprezentację w postępowaniach przed organami Krajowej Administracji Skarbowej, sądami administracyjnymi oraz Inspekcją Transportu Drogowego;
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • prowadzenie szkoleń w zakresie wprowadzenia i stosowania SENT.

  W LITIGATO Spory podatkowe rozumiemy, że prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu transportu, logistyki i spedycji jest wymagające – dlatego oferujemy praktyczne doświadczenie biznesowe oraz wszechstronność usług w zakresie wprowadzenia i stosowania SENT. Z sukcesem reprezentowaliśmy naszych klientów w postępowaniach z zakresu SENT, czego efektem było m.in. odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej czy umorzenie prowadzonego postępowania.

  Aleksandra Medlarska

  Doradca podatkowy / Adwokat

  Rekomendacje

   

  LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
  Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
  www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

   
  Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
  LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

  Business Centre Club

   

  Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

  Rzeczpospolita