Wycena, obmiary i inwentaryzacje majątku

Skutecznie realizujemy projekty z zakresu podatku od nieruchomości, dzięki wykorzystaniu współpracy zespołu prawników z architektem i specjalistą budowlanym. Oferujemy klientom kompleksową realizację wizji lokalnych, podczas których przeprowadzamy oględziny, dokonujemy analizy konstrukcji obiektów i dokonujemy pełnych pomiarów powierzchni użytkowej budynków, w ramach jednego, funkcjonującego na co dzień zespołu specjalistów.

Podatek od nieruchomości płacony jest w trzech głównych kategoriach: grunty, budynki i budowle. Uchwalane przez samorząd terytorialny stawki podatku od budynków zależą od ich powierzchni użytkowej, dlatego też w celu ustalenia prawidłowej wysokości podatku dla gruntów i budynków, konieczne jest dokonanie ich szczegółowych pomiarów oraz prawidłowego określenia powierzchni użytkowej.

 

Podstawę opodatkowania gruntów i budynków stanowi ich powierzchnia, a budowli, ich wartość.  Powierzchnie użytkowe wykazywane w planach i projektach budowlanych mogą odbiegać od powierzchni użytkowej zadeklarowanej w podatku od nieruchomości. Z tego względu podatek od nieruchomości jest ściśle związany z prawem budowlanym, a wynik obmiarów decyduje o wysokości podatku od nieruchomości.

 

W LITIGATO Spory podatkowe wspieramy podatników w bezpiecznym i efektywnym zarządzaniu podatkiem od nieruchomości. Nie tylko określamy podstawę opodatkowania w odniesieniu do każdego składnika majątkowego i kwotę podatku do zapłaty, ale zajmujemy się również realizacją technicznych aspektów opodatkowania poprzez dokonanie obmiarów budynków, kwalifikacją składników majątku i określeniem podstawy opodatkowania budowli.

 

W tym zakresie częścią naszego zespołu poza prawnikami, doradcami podatkowymi jest architekt, specjalista budowlany. Daje nam to możliwość kompleksowej realizacji wizji lokalnych w lokalizacjach naszych klientów, podczas których przeprowadzamy oględziny, dokonujemy analizy konstrukcji obiektów i dokonujemy pełnych pomiarów powierzchni użytkowej budynków. Następnie zajmujemy się prawno-podatkowym aspektem danego projektu: weryfikujemy dokonaną dokumentację księgową, budowlaną i zdjęciową oraz identyfikujemy elementy konstrukcyjne podatku: podatnika, przedmiot  i podstawę opodatkowania, stawkę oraz moment powstania obowiązku podatkowego.

 

Usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie obejmują m.in.:

  • dokonanie pomiarów powierzchni z natury;
  • sporządzanie planów i spisów powierzchni użytkowej w formie cyfrowej i papierowej;
  • szacowanie wartości nieruchomości;
  • inwentaryzację gruntów i obiektów budowlanych z dokonaniem obmiaru powierzchni budynków i wyceną składników majątkowych;
  • określenie powierzchni użytkowej do celów prawnych i podatkowych;
  • przeprowadzenie analizy technicznej obiektów i dokonywanie wycen składników majątku dla potrzeb podatku od nieruchomości.

W LITIGATO Spory podatkowe jesteśmy świadomi, że skuteczna realizacja projektów z zakresu podatku od nieruchomości wymaga wiedzy specjalistycznej i doświadczenia zarówno z zakresu prawa, jak i zakresu budowalnego. Dlatego oferujemy całość usługi w ramach jednego, funkcjonującego na co dzień zespołu specjalistów.

Tomasz Szewczak

Inżynier architekt

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita