Doradztwo regulacyjne

W ramach naszych usług zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie akcyzy, cła i klasyfikacji towarowej. Doradzamy, w jaki sposób spełniać wymogi regulacyjne w branży paliwowej i energetycznej oraz jak optymalizować obciążania regulacyjne. Zajmujemy się nie tylko bieżącym doradztwem i audytem, ale również praktyczną pomocą w realizowaniu obowiązków akcyzowych i celnych. Wspieramy przedsiębiorców w kontrolach i postępowaniach prowadzonych przez organy państwowe, jak i w sporach przed sądami administracyjnymi.

Prowadzenie działalności w branży paliwowej wymaga sprawnego poruszania się w nieustannie zmieniających się i często bardzo specyficznych regulacjach prawnych nakładających obowiązki tylko na przedsiębiorstwa paliwowe.

 

Zasady i warunki działalności przedsiębiorstw energetycznych zostały uregulowane m.in. w Prawie energetycznym, która wprowadza szereg obowiązków dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie paliw i energii. Jednym z podstawowych obowiązków jest uzyskanie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej m.in. w zakresie wytwarzania paliw, a także obrotu paliwami lub energią.  W zależności od planowanej działalności w zakresie produkcji, obrotu krajowego lub zagranicznego podmiot ubiegający się o koncesję musi spełnić szereg warunków, w tym finansowych w celu legalnego prowadzenia działalności.

 

Dodatkowe obowiązki m.in. w zakresie utrzymania zapasów obowiązkowych paliw, realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) i Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) wprowadzają w szczególności przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o efektywności energetycznej, ustawy o zapasach o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego.

 

Przedsiębiorstwa energetyczne posiadają również w związku z tym  obowiązek składania szeregu sprawozdań i informacji m.in. za pośrednictwem Platformy Paliwowej. Z dniem 1 lipca 2023 r. przedsiębiorstwa energetyczne składają wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem owego systemu, sprawozdania i informacje przewidziane przepisami prawa.

 

Niedochowanie tych wymogów obciążone jest drakońskimi karami administracyjnymi oraz odpowiedzialnością karną członków zarządu.

 

Wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinie paliw wymaga zatem wypełnienia szeregu obowiązków, których niespełnienie obwarowane jest dotkliwymi sankcjami pieniężnymi i karnymi. W LITIGATO Spory podatkowe jesteśmy na bieżąco z wprowadzanymi nowelizacjami i zmieniającymi się przepisami. Dzięki temu proponujemy klientom rozwiązania prawne wspierające ich cele biznesowe, wspieramy ich w wypełnianiu obowiązków nakładanych na nich na mocy obowiązujących przepisów, pomagamy dostosować się do nowych regulacji z zachowaniem dbałości o biznesowy aspekt działalności przedsiębiorcy.

 

Usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie obejmują m.in.:

  • identyfikację i wsparcie w wypełnianiu obowiązków związanych z prowadzoną działalnością w sektorze energetycznym i paliwowym;
  • uzyskanie, rozszerzenie, zmiana koncesji na obrót paliwami (w tym z zagranicą);
  • reprezentację w postępowaniach przed Prezesem URE oraz przed sądami administracyjnymi i powszechnymi w sprawach taryfowych i kar administracyjnych;
  • sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych;
  • bieżące doradztwo w zakresie prawa energetycznego, ustawy odnawialnych źródłach energii, ustawy o efektywności energetycznej, ustawy o zapasach o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego.

Praktyka Kancelarii w zakresie doradztwa regulacyjnego dla branży paliwowej obejmuje kompleksowe usługi z wykorzystaniem doświadczenia zdobytego w czasie obsługi prawnej i podatkowego podmiotów właśnie z branży paliwowej, co pozwala nam na dokładne zrozumienie potrzeb klientów, ukierunkowane na aspekt biznesowy i ekonomiczny.

 

Aleksandra Medlarska

Doradca podatkowy / Adwokat

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita