Wybór formy prawnej dla przedsiębiorcy

Wiele osób rozpoczynając działalność gospodarczą lub poszerzając jej zakres staje przed dylematem wyboru właściwej formy prawnej. Nie jest to proste, gdyż zwykle wymaga posiadania wiedzy z zakresu funkcjonowania i wymogów prawnych spółek istniejących zgodnie z polskim ustawodawstwem, ale także odpowiedniego oszacowania ryzyka związanego z rodzajem prowadzonej działalności.

Wybór formy prawne j firmy

W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, warto zaplanować skuteczną i przemyślaną sukcesję prowadzonego przedsiębiorstwa na kolejne pokolenia. Natomiast, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona przez kilku wspólników, wybór odpowiedniej formy prawnej spółki, ma istotny wpływ nie tylko na stosunki pomiędzy wspólnikami, ale także na opodatkowanie osiągniętych zysków i ich wypłat do wspólników czy ochronę majątku. Interesującym wyborem dla wielu przedsiębiorców – pod kątem zapewnienia sukcesji w biznesie oraz ochrony majątku będzie fundacja rodzinna, która oferuje również pewne korzyści podatkowe.

Dla efektywnego zarządzania posiadanymi aktywami właściwe może okazać się wykorzystanie alternatywnej spółki inwestycyjnej, czy stworzenie struktury holdingowej w oparciu o tzw. polską spółkę holdingową, która ułatwi przepływy finansowe pomiędzy podmiotami, a także może przynieść korzyści podatkowe.

Dla przedsiębiorców chcących rozwijać biznes i inwestować optymalnym rozwiązaniem może okazać się tzw. CIT estoński – system opodatkowania, który zasadniczo zakłada brak obowiązku zapłaty podatku dochodowego tak długo, jak spółka nie dystrybuuje zysku do wspólników.

Usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie obejmują m.in.:

  • doradztwo podatkowe w wyborze optymalnej struktury prawnej dla Państwa biznesu, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej działalności, specyficznych potrzeb oraz wymogów regulacyjnych, liczby właścicieli oraz celów biznesowych,
  • kompleksowe wsparcie prawne w tworzeniu spółek i fundacji rodzinnych, w tym reprezentacja przed sądami rejestrowymi,
  • doradztwo w zakresie tworzenia struktur holdingowych dla efektywnego zarządzania aktywami i ryzykiem oraz ułatwienia sukcesji i transferu majątku.

W LITIGATO mamy bogate doświadczenie w doradzaniu przedsiębiorcom w zakresie struktury prawnej i podatkowej ich biznesów. Wiemy, że nie istnieje tu rozwiązanie idealne, które byłoby odpowiednie dla wszystkich. Analizując informacje o Państwa biznesie, jego uwarunkowaniach i Państwa planach oraz celach biznesowych, w ramach naszego doradztwa przedstawimy Państwu rozwiązania „szyte na miarę”.

Tomasz Prokurat

Radca prawny / doradca podatkowy

Tomek Prokurat
Tomasz Prokurat

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita