O kancelarii

Obserwujemy nasilającą się tendencję do wzmagania i rozszerzania kontroli podatkowych, prowadzących do ograniczenia swobody działalności gospodarczej przedsiębiorców. Instrumenty, którymi dysponują organy podatkowe, umożliwiają doprowadzenie do upadłości podatnika jeszcze przed prawomocną decyzją, a często nawet już na wstępnym etapie kontroli.

 

Pomimo to, każdy z podatników dysponuje szeregiem praw i możliwości aktywnego działania w toku kontroli. Misją LITIGATO Spory podatkowe jest wskazywanie ścieżki postępowania, umożliwiającego skuteczną obronę przed bezpodstawnymi oskarżeniami, na bazie własnych doświadczeń oraz znajomości najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.

 

Obrona praw podatnika nie kończy się na etapie kontroli. Służymy naszym klientom także na etapie postępowania podatkowego, przy przygotowaniu odwołania, skargi do sądu administracyjnego, a nawet skargi konstytucyjnej, czy skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

 

Niestety, rzeczywistością polskiego podatnika jest także ryzyko odpowiedzialności indywidualnej za rozliczenia podatkowe, w tym odpowiedzialności karnej skarbowej. Pomagamy również w tych najbardziej dotkliwych osobiście sprawach, wiążących się z postawieniem zarzutów karnych i tymczasowym aresztowaniem.

Zespół Kancelarii