Spory prawne i podatkowe

Jesteśmy zespołem radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych. Od kilkunastu lat wspieramy przedsiębiorców w toku sporów prawnych i podatkowych oraz jako obrońcy w sprawach karnych skarbowych.

Naszym celem jest skuteczna obrona praw przedsiębiorcy i prowadzenie sporu w sposób umożliwiający uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia na jak najwcześniejszym etapie. Opracowanie właściwej strategii działania już na początkowym etapie prowadzenia sprawy może przesądzić o jej wyniku.

Oferujemy klientom wsparcie podatkowe i prawne, dbając o dobro ich przedsiębiorstw. Jeśli masz kontrolę podatkową, spór korporacyjny lub zostały Ci postawione zarzuty karne – sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita