Ochrona własności intelektualnej

Własność intelektualna jest kluczowym aktywem firm, zwłaszcza technologicznych i start up’ów. Ochrona IP jest konieczna dla utrzymania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw na rynku, dlatego oferujemy naszym klientom kompleksowe wsparcie w zakresie ochrony praw własności intelektualnej.

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej dotyczy m.in. zabezpieczenia praw do dóbr o charakterze niematerialnym, takich jak utwory, w tym programy komputerowe, wynalazki, znaki towarowe, wzory przemysłowe czy oznaczenia geograficzne. W dobie globalizacji i cyfryzacji, gdy pomysły i rozwiązania technologiczne stanowią kluczowe zasoby przedsiębiorstw, strategiczne zarządzanie własnością intelektualną wprost przekłada się na pozycję rynkową, konkurencyjność oraz wartość firmy. Odpowiednio chronione i wykorzystane prawa własności intelektualnej mogą znacząco przyczynić się do sukcesu ekonomicznego, umożliwiając przedsiębiorstwom czerpanie wyłącznych korzyści z ich niematerialnych aktywów.

Kluczowe instytucje ochrony własności intelektualnej stanowią

  • Prawo autorskie: Ochrona praw autorskich dotyczy utworów, nie tylko literackich, muzycznych, artystycznych i naukowych, ale również programów komputerowych. Prawo autorskie przyznaje autorom wyłączność na wykorzystanie ich utworów oraz możliwość decydowania o ewentualnym udzielaniu licencji innym podmiotom. 
  • Patenty: Patentowanie umożliwia wynalazcom uzyskanie wyłącznych praw do korzystania z ich wynalazków na określony czas. Patenty dotyczą szerokiego spektrum wynalazków w różnych dziedzinach, od nowych materiałów, procesów technologicznych, maszyn, aż po rozwiązania biotechnologiczne.
  • Znaki towarowe: Znaki towarowe to symbole, loga, nazwy czy hasła, które służą identyfikacji produktów lub usług danego przedsiębiorcy. Ochrona znaku towarowego pozwala przedsiębiorcom budować wartość marki i zapewnia konsumentom pewność co do pochodzenia produktu lub usługi.
  •  Wzory przemysłowe: Wzory przemysłowe odnoszą się do estetycznego lub ozdobnego aspektu przedmiotu. Ochrona wzoru przemysłowego dotyczy kształtu, wzoru lub kombinacji kolorów, które mogą zostać zastosowane w produkcji przemysłowej lub rzemieślniczej i które nadają przedmiotowi unikalny charakter.
  • Oznaczenia geograficzne: Oznaczenia geograficzne chronią pochodzenie produktów, wskazując na ich pochodzenie geograficzne oraz cechy lub renomę, wynikające z tego pochodzenia. Dotyczy to często produktów rolnych, spożywczych, win, czy artykułów rzemieślniczych, które są ściśle związane z konkretnym regionem.
  • Ochrona przed nieuczciwą konkurencją: Prawo własności intelektualnej obejmuje również zwalczanie nieuczciwej konkurencji, które chroni przed działaniami mogącymi wprowadzić konsumentów w błąd lub stanowiacymi wykorzystywanie dorobku intelektualnego innych przedsiębiorstw.

Nasze usługi są skierowane do wszystkich podmiotów gospodarczych – od indywidualnych twórców i start-upów, przez średnie przedsiębiorstwa, aż po duże korporacje, dla których innowacyjność i unikalne pomysły są fundamentem działalności.

Usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie obejmują m.in.

  • Działania w obszarze praw własności przemysłowej – badamy zdolność rejestrową i zgłaszamy do rejestracji, w imieniu naszych klientów, znaki towarowe, patenty, wzory użytkowe czy wzory przemysłowe. Reprezentujemy naszych klientów przed Urzędem Patentowym RP oraz przed EUIPO w postępowaniach rejestracyjnych oraz w postępowaniach spornych.
  • Zabezpieczenie nabycia praw autorskich – zapewniamy, aby nasi klienci skutecznie i ważnie nabywali prawa autorskie do utworów, w tym programów komputerowych, od swoich pracowników i współpracowników (np. programistów) poprzez odpowiednie ukształtowanie umów i dobrych praktyk w firmie.
  • Wsparcie w monetyzacji praw własności intelektualnej – opracowujemy i opiniujemy umowy przenoszące prawa własności intelektualnej, umowy licencyjne, umowy subskrypcyjne czy regulaminy serwisów internetowych. Doradzamy w zakresie monetyzacji praw własności intelektualnej, w tym również w aspektach podatkowych.
  • Zwalczanie naruszeń i czynów nieuczciwej konkurencji – reprezentujemy naszych klientów w sprawach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej i czynów nieuczciwej konkurencji przed organami i sądami. 

W LITIGATO wiemy, jak ważna jest skuteczna ochrona własności intelektualnej. Nasz zespół doświadczonych prawników zapewnia profesjonalne wsparcie w ochronie i zarządzaniu własnością intelektualną. Oferujemy doradztwo dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów, pomagając im w pełni wykorzystać potencjał ich niematerialnych aktywów.

Tomek Prokurat
Tomasz Prokurat

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita