Nie wpadnij w pułapkę kodeksu karnego skarbowego po złożeniu korekty deklaracji

Przed wejściem w życie Polskiego Ładu, po złożeniu korekty deklaracji oraz uiszczeniu kwoty uszczuplenia należności publicznoprawnej, podatnicy mieli poczucie graniczące z pewnością, że w takiej sytuacji nie istnieje żadne ryzyko związane z odpowiedzialnością na gruncie przepisów kodeksu karnego skarbowego. Po nowelizacji przepisów – podatnicy mogą mieć duży problem.

kodeks karno skabowy po polskim ładzie

Jak było kiedyś i co i kiedy się zmieniło?

Kiedyś – co do zasady – łatwiej było uchronić się przed odpowiedzialnością karną skarbową po złożeniu skutecznej deklaracji podatkowej, pod warunkiem uiszczenia uszczuplonej należności.

Od 1 stycznia 2022 r. zaostrzono jednak odpowiedzialność karną skarbową – co więcej, podatnicy nie mogą mieć już pewności, że unikną kar za nieprawidłowe rozliczenia, nawet po złożeniu korekty deklaracji i uiszczeniu należności publicznoprawnej.

Na czym właściwie polega problem we wprowadzonej zmianie przepisów?

Opisana wyżej zmiana przepisów zakłada, że jeżeli przed złożeniem korekty, wszczęto postępowanie przygotowawcze o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, to wyłączona jest możliwość niepodlegania karze za ten czyn.

Problem, najprościej rzecz mówiąc, polega na tym, że podatnik nie zawsze wie, że prowadzone jest jakiekolwiek postępowanie przygotowawcze, bo jest to etap postępowania przed postawieniem zarzutów (o czym podatnik jest już, co oczywiste, zawiadomiony). W takiej sytuacji, złożenie korekty deklaracji i uiszczenie podatku nie uchroni przed poniesieniem odpowiedzialności karnej skarbowej.

Póki nie nastąpi oczekiwana zmiana przepisów, doradzimy, jak nie wpaść w pułapkę Kodeksu karnego skarbowego

Wiemy, jak ograniczyć negatywne skutki związane z prowadzonym postępowaniem karnym skarbowym i chronić podatników. Doradzimy nie tylko w sprawie złożenia korekt, ale również na temat dalszych, możliwych do podjęcia kroków, które umożliwiają zakończenie postępowania bez skazania – czasem warto rozważyć złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności lub wniosku o warunkowe umorzenia postępowania.

Julia Karcz

Radca prawny

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita