Radca prawny

Julia Karcz

  • Radca prawny (WA-17093) w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
  • Ma ponad sześcioletnie doświadczenie w tematyce sporów podatkowych i sprawach karnych i karnych skarbowych.
  • Reprezentuje klientów w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz sporach sądowych.
  • Obrońca w sprawach karnych i karnych skarbowych, również w sprawach z zakresu white collar crime.
  • Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań spornych m.in. z zakresu VAT i podatków dochodowych oraz sprawach karnych i karnych skarbowych, jak również opracowywaniu procedur na wypadek kontroli lub podobnych czynności organów.
  • Autorka publikacji dotyczących postępowania podatkowego i sądowego.
  • Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Słuchaczka Podyplomowych Studiów „Podatnik w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym” oraz Podyplomowych Studiów Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.