Przestępczość gospodarcza

White Collar Crime to przestępstwa gospodarcze dotyczące tzw. białych kołnierzyków: niezgodne z prawem działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub biznesowych. Przestępstwa gospodarcze obejmują zarówno czyny stypizowane w Kodeksie karnym, jak i Kodeksie karnym skarbowym i zalicza się do nich m.in. łapownictwo, oszustwo kredytowe, pranie pieniędzy, fałszowanie dokumentów i wyłudzenie podatku VAT.   Zgodnie z treścią art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego, odpowiedzialność ponoszą […]

White Collar Crime to przestępstwa gospodarcze dotyczące tzw. białych kołnierzyków: niezgodne z prawem działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub biznesowych. Przestępstwa gospodarcze obejmują zarówno czyny stypizowane w Kodeksie karnym, jak i Kodeksie karnym skarbowym i zalicza się do nich m.in. łapownictwo, oszustwo kredytowe, pranie pieniędzy, fałszowanie dokumentów i wyłudzenie podatku VAT.

 

Zgodnie z treścią art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego, odpowiedzialność ponoszą ci, którzy zajmują się sprawami gospodarczymi, w tym finansowymi spółki. Z tego powodu, odpowiedzialność ponoszą przede wszystkim osoby decyzyjne w kwestii rozliczeń podatkowych osób prawnych oraz członkowie zarządu, jako osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw podmiotów gospodarczych.

 

Praktyka pokazuje, że lawinowo rośnie liczba wszczynanych postępowań z zakresu przestępczości białych kołnierzyków i przestępstw gospodarczych. Członkowie zarządu i osoby decyzyjne odpowiadają za nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych spółki, przykładowo zaniżenie zobowiązania podatkowego, zawyżenie zwrotu podatku, niezłożenie deklaracji, uporczywe uchylanie się od wpłacania podatków, nierzetelne prowadzenie ksiąg. Z tego tytułu narażeni są na dotkliwe sankcje i możliwą ingerencję organów ścigania w prowadzoną przez siebie działalność.

 

Skuteczna obrona przedsiębiorców jest szczególnie istotna w sprawach karnych gospodarczych, ponieważ wyrok skazujący często niesie za sobą długofalowe skutki, takie jak przykładowo zakaz pełnienia funkcji w organach spółek, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska, czy fakt wpisania do Krajowego Rejestru Karnego.

 

Usługi świadczone przez Kancelarię w zakresie White Collar Crime obejmują m.in.:

  • obronę oskarżonych o przestępstwa gospodarcze;
  • współpracę z organami ścigania, w tym z Prokuraturą;
  • opracowanie strategii procesowej i biznesowej;
  • reprezentację klientów podczas rozpraw sądowych przed sądami wszystkich instancji;
  • bieżące doradztwo w sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego i postępowań podatkowych.

Reagujemy i doradzamy w sytuacjach nagłych i kryzysowych, podczas przeszukań, zatrzymań i czynnościach dochodzeniowych.  Wykorzystując wiedzę i doświadczenie procesowe w zakresie szeroko rozumianych postępowań karnych skarbowych i karnych gospodarczych, jak i naszej znajomości postępowań podatkowych świadczymy obsługę prawną i usługi doradztwa na rzecz przedsiębiorców w sytuacji podejrzenia popełnienia przez nich przestępstw przeciwko mieniu lub obrotowi gospodarczemu, w szczególności oszustw w zakresie podatku VAT i CIT i związanych z zarzutami udziału w tzw. przestępstwach karuzelowych.

Julia Karcz

Radca prawny

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita