Kary za przestępstwa skarbowe

Zapłata podatku, odsetek a czasem nawet dodatkowej sankcji VAT może nie być końcem problemów podatnika. Naruszenie przepisów prawa podatkowego może zostać uznane za wypełniające znamiona przestępstwa.

Kary za przestępstwa skarbowe

W większości przypadków dotyczy to sytuacji gdy podatnikowi można przypisać umyślność działania. W takim przypadku podatnik dodatkowo jest narażony na karę za przestępstwo skarbowe.

Katalog możliwych kar obejmuje karę finansową – grzywnę oraz karę ograniczenia wolności i karę pozbawienia wolności. 

Kara grzywny

Karę grzywny za przestępstwo skarbowe wymierza się w stawkach dziennych. Chodzi o to aby kara była tak samo dotkliwa niezależnie od stanu finansowego skazanego. Stąd równa powinna być ilość stawek za dane przestępstwo, zaś wysokość pojedynczej stawki różnicowana jest indywidualnie uwzględniając inne czynniki (dochody sprawcy, warunki osobiste, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe).

Za przestępstwo skarbowe karę wymierza się od 10 stawek dziennych do 720 stawek. Stawka dzienna wynosi od 1/30 minimalnego wynagrodzenia (obecnie daje to kwotę stawki 141,40 zł) do czterystukrotności minimalnego wynagrodzenie (obecnie maksymalna wysokość stawki 56.560 zł). W efekcie grzywna może wynieść 1414 zł do nawet 40 723 200 zł.

Zatem stawka dzienna w okresie od 1.1.2023 r. do 30.6.2023 r. nie mogła być niższa od: 116,33 zł (3490 zł/30).

Natomiast w okresie od 1.7.2023 do 31.12.2023 r. nie może być niższa od: 120 zł (3600 zł/30).

Jednocześnie stawka dzienna w okresie od.1.1.2023 r. do 30.6.2023 r. nie mogła przekraczać jej czterystukrotności, czyli kwoty 46 532 zł (400 x 116,33 zł).

Kara ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności polega na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne albo potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Karę tego rodzaju wymienia się w miesiącach i latach. Najkrócej kara ograniczenia wolności może wynieść miesiąc, najdłużej 2 lata.

Kara pozbawienia wolności

Najsurowszą z kar przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym jest oczywiście kara pozbawienia wolności.

Za przestępstwo skarbowe sąd może wymierzyć karę co do zasady do 5 lat. Maksymalnie jednak w przypadku nadzwyczajnego obostrzenia kary kara może wynieść nawet 10 lata, a w przypadku orzekania kary łącznej za kilka przestępstw maksymalnie do 15 lat pozbawienia wolności.

Co robić w przypadku skazania na którąś z powyższych kar pisaliśmy w poprzednich wpisach.

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita