10.05.2023

Skuteczna obrona interesów naszego Klienta z branży spożywczej

Kolejny sukces Kancelarii! Na początku maja otrzymaliśmy korzystne dla naszego Klienta rozstrzygnięcie – postanowienie o umorzeniu postępowania podatkowego w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług, już na etapie postępowania podatkowego. Naszemu Klientowi serdecznie gratulujemy wygranej i dziękujemy za zaufanie.

 

Czego dotyczył spór?

Spór dotyczył rozliczenia podatku VAT w branży spożywczej. Sporna kwota wynosiła ponad milion złotych. Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, organ rozstrzygnął sprawę na korzyść Spółki i umorzył postępowanie. Urząd uznał, że Spółka dochowała należytej staranności w kontaktach z kontrahentami, transakcje miały standardowy przebieg, a ceny stosowane w transakcjach były rynkowe.

To kolejny sukces LITIGATO Spory podatkowe w zakresie postępowania podatkowego i następne, korzystne rozstrzygnięcie uzyskane na tak wczesnym etapie sprawy, bez konieczności prowadzenia długotrwałego sporu sądowego. Podjęte działania okazały się skuteczne i ochroniły dorobek rodzinnej firmy.

 

Co przesądziło o naszej wygranej?

Przede wszystkim proaktywne podejście do sprawy na każdym jej etapie – składanie wniosków dowodowych i pism procesowych, udział w podejmowanych przez organ czynnościach. Wszystkie te działania odniosły skutek i ostatecznie przekonały organ skarbowy do racji naszego Klienta. Takie sukcesy to nie tylko potwierdzenie skuteczności w reprezentowaniu interesów naszych Klientów, ale także wiatr w żagle dla naszych kolejnych wyzwań!