Skuteczna obrona interesów naszego Klienta z branży spożywczej

Kolejny sukces Kancelarii! Na początku maja otrzymaliśmy korzystne dla naszego Klienta rozstrzygnięcie – postanowienie o umorzeniu postępowania podatkowego w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług, już na etapie postępowania podatkowego. Naszemu Klientowi serdecznie gratulujemy wygranej i dziękujemy za zaufanie.   Czego dotyczył spór? Spór dotyczył rozliczenia podatku VAT w branży spożywczej. Sporna kwota wynosiła ponad milion złotych. Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, organ rozstrzygnął sprawę […]

Kolejny sukces Kancelarii! Na początku maja otrzymaliśmy korzystne dla naszego Klienta rozstrzygnięcie – postanowienie o umorzeniu postępowania podatkowego w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług, już na etapie postępowania podatkowego. Naszemu Klientowi serdecznie gratulujemy wygranej i dziękujemy za zaufanie.

 

Czego dotyczył spór?

Spór dotyczył rozliczenia podatku VAT w branży spożywczej. Sporna kwota wynosiła ponad milion złotych. Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, organ rozstrzygnął sprawę na korzyść Spółki i umorzył postępowanie. Urząd uznał, że Spółka dochowała należytej staranności w kontaktach z kontrahentami, transakcje miały standardowy przebieg, a ceny stosowane w transakcjach były rynkowe.

To kolejny sukces LITIGATO Spory podatkowe w zakresie postępowania podatkowego i następne, korzystne rozstrzygnięcie uzyskane na tak wczesnym etapie sprawy, bez konieczności prowadzenia długotrwałego sporu sądowego. Podjęte działania okazały się skuteczne i ochroniły dorobek rodzinnej firmy.

 

Co przesądziło o naszej wygranej?

Przede wszystkim proaktywne podejście do sprawy na każdym jej etapie – składanie wniosków dowodowych i pism procesowych, udział w podejmowanych przez organ czynnościach. Wszystkie te działania odniosły skutek i ostatecznie przekonały organ skarbowy do racji naszego Klienta. Takie sukcesy to nie tylko potwierdzenie skuteczności w reprezentowaniu interesów naszych Klientów, ale także wiatr w żagle dla naszych kolejnych wyzwań!

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita