Radca prawny / Doradca podatkowy

Wojciech Pławiak

  • Doświadczony radca prawny (WA-10717) i doradca podatkowy (11640).
  • Kilkunastoletnie doświadczenie w tematyce sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
  • Do 2014 r. Manager w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych EY.
  • Współtworzył Zespół Podatku od Nieruchomości EY świadczący usługi dla czołowych przedsiębiorstw w Polsce.
  • Pełnomocnik w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  • Autor szeregu publikacji dotyczących zagadnień podatku od nieruchomości, podatku akcyzowego oraz postępowania podatkowego i sądowego.
  • Współautor pierwszego komentarza do dyrektyw akcyzowych („Akcyza w prawie Unii Europejskiej”).
  • Prowadzący liczne szkolenia i warsztaty z zakresu podatku od nieruchomości oraz postępowań podatkowych i sądowych.
  • Prowadzący zajęcia z tematyki podatku od nieruchomości na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek doradztwo podatkowe).
  • Ekspert Zespołu Podatków i Opłat Lokalnych Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Finansów.

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu firm doradztwa podatkowego, opublikowanym przez dziennik Rzeczpospolita.

Wojciech Pławiak został wyróżniony w kategorii podatek od nieruchomości w 2017 r. w prestiżowym XII ogólnopolskim rankingu firm doradztwa podatkowego, opublikowanym przez dziennik Rzeczpospolita.