Aplikantka radcowska

Weronika Tyniec

  • Aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (APL-WA-220259).
  • Zajmuje się doradztwem prawnym z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego.
  • W LITIGATO uczestniczy w tworzeniu i opiniowaniu umów, sporządzaniu pism procesowych, opinii prawnych oraz bieżącej obsłudze prawnej klientów Kancelarii.
  • Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.