Aplikantka radcowska

Natalia Zaremba

  • Aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (APL-WA-230390).
  • Zajmuje się sprawami z zakresu prawa handlowego oraz prawa podatkowego.
  • Wspiera zespół Kancelarii w postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami podatkowymi.
  • Współorganizatorka ogólnopolskich konferencji naukowych o tematyce prawa podatkowego, prawa rynków kapitałowych oraz prawa nowych technologii.
  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.