Co nowego w podatku od nieruchomości? RPO pyta MF

Trwają dyskusje i prace nad nowym podatkiem od nieruchomości od 2025 r. Do dyskusji włączył się tym razem również Rzecznik Praw Obywatelskich występując do Ministra Finansów.

Rzecznik praw obywatelskich a podatek od nieruchomości na 2025

Poprzednie wystąpienia Rzecznika

Wbrew pozorom RPO często zajmuje się akurat podatkiem majątkowym od nieruchomości. W sprawie podatku, który większości obywateli nie wydaje się istotnym problemem, różni Rzecznicy niezależnie od okresu powołania interweniowali już w 2013, 2016, 2017, 2019 r.

Już poprzednie wystąpienia dotyczyły definicji budowli na gruncie podatku od nieruchomości. Rzecznik wskazywał na niejasności wynikające z aktualnego brzmienia przepisów.

Kiedy nowelizacja przepisów o podatku od nieruchomości?

Ostatnie wystąpienie (już do nowego Ministra Finansów) ma oczywiście związek z kolejnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podatku od budowli i koniecznością zmiany przepisów.

Oprócz skrótowego przedstawienia historii choroby, Rzecznik zwraca się do MF “z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji na temat obecnego stanu prac legislacyjnych oraz harmonogramu prac nad dostosowaniem Upol do wytycznych wynikających z przywołanych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i koncepcji resortu finansów co do zasadności przeprowadzenia systemowych zmian w opodatkowaniu nieruchomości“.

Obok sygnalizowanych już we wcześniejszym wpisie stanowisku i projekcie Związku Miast Polskich i toczących się na razie w ciszy pracach legislacyjnych w MF, obecne stanowisko RPO obrazuje rosnący apetyt na systemowe zmiany w opodatkowaniu nieruchomości.

Jak i kiedy przygotować się do wejścia nowych przepisów?

Temat podatku od nieruchomości będzie kluczowym tematem podatkowym w 2024, tak aby przygotować się do nowego podatku od nieruchomości od 2025 r.

Do momentu publikacji pismo Rzecznika Praw Obywatelskich nie doczekało się odpowiedzi Ministra Finansów. Nie są znane również projekt Ministerstwa Finansów, choć wiemy, że prace nad projektami trwają. Przygotowywane są również zewnętrzne opinie i propozycje z środowiska samorządu doradców podatkowych.

Będziemy informować o wszelkich nowych wydarzeniach w obszarze nowego podatku. Miejmy świadomość, że na przygotowanie się do zmian będzie prawdopodobnie bardzo mało czasu zaraz po wakacjach.

Dlatego warto na bieżąco śledzić nowe propozycje i szacować wpływ zmian na rozliczenia podatku od nieruchomości.

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita