Branża hotelarska mierzy się nie tylko ze zmianami rynkowymi, ale również znacznym wzrostem kosztów stałych jakim jest podatek od nieruchomości

Hotelom zależy na wypracowaniu wzrostu liczby swoich klientów przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów w celu utrzymania konkurencyjnej pozycji. Podatek od nieruchomości jest istotnym elementem kosztowym działalności w branży hotelowej. Obciążenie podatkiem od nieruchomości występuje w biznesie hotelowym niezależnie od sezonu.

podatek od nieruchomości dla branży hotelarskiej

Przede wszystkim głównym przedmiotem opodatkowania jest budynek, którego powierzchnia jest największym kosztem w podatku od nieruchomości.

Na ogół bywa, że przy otwarciu hotelu powierzchnia została ustalona na podstawie danych z projektu budowlanego, a dane te nie są tymi samymi, które powinny zostać wskazane w deklaracji podatkowej.

Bez gruntownej znajomości zagadnień podatkowych oraz wiedzy technicznej prawidłowe wskazanie powierzchni użytkowej dla podatku od nieruchomości bywa bardzo trudne i skomplikowane przede wszystkim przy większych, złożonych obiektach hotelowych.

Wykonanie odpowiedniego pomiaru/inwentaryzacji może znacznie wpłynąć na obniżenie należność w podatku od nieruchomości.

Warto się przyjrzeć wszystkim składnikom deklaracji podatkowej i zastanowić się co można zrobić, aby danina, która płacona jest stale co roku była w jak najniższa wysokości, aby ewentualne wypracowane oszczędności zostały z Nami już na stałe.

Charakterystyka obiektów hotelowych

  • Budynki mogą mieć bardzo złożoną strukturę architektoniczną, mogą być przebudowywane, remontowane, co może wpływać na błędne wskazywanie podstawy opodatkowania,
  • Nierzadko w tego typu obiektach są elementy, które można i należy nie wykazywać do opodatkowania, jak również są przestrzenie, które w określonych przypadkach również nie powinny być brane przy obliczaniu powierzchni użytkowej winnej opodatkowania podatkiem do nieruchomości,
  • Charakterystycznym elementem dla tej branży jest również infrastruktura zewnętrzna, gdzie przy dużych kompleksach hotelowych są elementy, które nie zawsze spełniają przesłanki bycia obiektem, który należałoby wykazywać w podstawie opodatkowania.

Co można zrobić, aby obniżyć koszty związane z podatkiem od nieruchomości?

  • Szczegółowa weryfikacja wszystkich składników deklaracji podatkowej,
  • Wykonanie inwentaryzacji powierzchni użytkowej według wytycznych ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
  • Weryfikacja prawidłowości wykazywanych budowli w deklaracji podatkowej.

Branża hotelarska, aby płynnie się rozwijać i skutecznie mierzyć się z dynamiką zmian rynkowych, musi działać w kooperacji z osobami nie tylko ze swojego „podwórka”. Powinna wdrażać odważne decyzje optymalizacyjne i nawiązywać relacje biznesowe ze specjalistami, którzy pomogą jej przejść przez ten trudny czas.

Tomasz Szewczak

Inżynier architekt

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita