Jak zgodnie z prawem oszczędzić na podatku od nieruchomości? 5 praktycznych wskazówek dla firm

Pozostał już tydzień na przygotowanie przez spółki deklaracji podatkowej w podatku od nieruchomości. Zwykle podatnicy ograniczają się do przepisania danych z poprzedniego roku, co niejednokrotnie naraża ich na niepotrzebne koszty. Podpowiadamy, jak wykorzystać czas pozostały na sporządzenie deklaracji 2023, rozpoznając oszczędności, które pozostaną z nami na lata! Jak oszczędzić na podatku od nieruchomości? Lista obiektów do opodatkowania Choć może wydać się to zbyt oczywiste, pierwszym krokiem przed zatwierdzeniem deklaracji powinno być […]

Pozostał już tydzień na przygotowanie przez spółki deklaracji podatkowej w podatku od nieruchomości.

Zwykle podatnicy ograniczają się do przepisania danych z poprzedniego roku, co niejednokrotnie naraża ich na niepotrzebne koszty.

Podpowiadamy, jak wykorzystać czas pozostały na sporządzenie deklaracji 2023, rozpoznając oszczędności, które pozostaną z nami na lata!

Jak zgodnie z prawem oszczędzić na podatku od nieruchomości

Jak oszczędzić na podatku od nieruchomości? Lista obiektów do opodatkowania

Choć może wydać się to zbyt oczywiste, pierwszym krokiem przed zatwierdzeniem deklaracji powinno być zweryfikowanie, czy wszystkie ujęte w niej obiekty faktycznie istnieją w niezmienionej formie.

Niejednokrotnie ustaleniem z przeglądu jest wskazanie podatnikowi, że deklaruje do opodatkowania obiekty, które w całości lub w części już nie istnieją, choć nadal widnieją w ewidencji środków trwałych.

Zdarza się również częściowa likwidacja obiektu lub pozbawienie go istotnych cech konstrukcyjnych (np. z budynku pozostały same ściany), o czym wiedzą pracownicy działów technicznych.

W takich sytuacjach wielu podatników pozostawia deklarację w podatku od nieruchomości bez zmian, co wpływa na wymiar podatku.

Instalacje wewnątrz budynków

Punktem wyjścia do ustalenia budowli opodatkowanych jest dla podatników ewidencja środków trwałych. Ostateczne dane są następnie przenoszone do załącznika na podstawie wybranej grupy KŚT (zwykle wyłącznie grupy 2).

Takie podejście (choć nie zawsze), może prowadzić do zadeklarowania do opodatkowania sklasyfikowanych w grupie 2 instalacji i sieci, które znajdują się wewnątrz budynku i nie powinny podlegać osobnemu opodatkowania jako budowle.

Urządzenia techniczne na zewnątrz

Sprawdźmy również, jakie obiekty z listy „budowle” są posadowione na zewnątrz budynków. Nie wszystkie powinny być opodatkowane, a przynajmniej nie w całości.

Przepisy prawa budowlanego uznają za budowle wyłącznie części budowlane urządzeń technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia. Oznacza to, że pozostała część obiektu (stanowiąca zwykle 90% jego wartości), nie podlega opodatkowaniu.

Powierzchnia użytkowa budynków

W przypadku budynków podstawą opodatkowania jest ich powierzchnia użytkowa, a nie wartość. Nie zmienia to faktu, że także w tym przypadku oszczędności są możliwe.

Pamiętać należy, że powierzchnię należy ustalić na podstawie specyficznych odnoszących się tylko podatku od nieruchomości, a nie innych norm, np. budowlanych. Powierzchnia użytkowa może być określona różnie w poszczególnych przepisach.

Choć w ciągu tygodnia nie zawsze będziemy w stanie dokonać pomiaru całego zakładu nie znaczy to, że nie możemy zweryfikować danych źródłowych i ustalić na jakiej podstawie dotychczas deklarowaliśmy powierzchnię użytkową.

Wykorzystanie obiektów w działalności

Wobec zmian orzecznictwie należy zweryfikować zwłaszcza te obiekty, które nie są z różnych względów wykorzystywane w działalności.

Sam fakt posiadania nieruchomości przez osobę prawną mającą status przedsiębiorcy, nie stanowi wystarczającej przesłanki uznania do opodatkowania według najwyższej stawki.

Brak wykorzystania nieruchomości może być natomiast argumentem za niższym wymiarem podatku.

Zaproszenie na webinarium:

Temat: Jak w 2023 r. zaoszczędzić na podatku od nieruchomości?
Termin:
piątek, 27 stycznia o godz. 12:00

Moment na rozpoznanie oszczędności w ciągu roku, również w 2023, to właśnie 31 stycznia.

Zapraszam w związku z tym na webinarium w trakcie którego przybliżę praktyczne i zgodne z prawem możliwości oszczędności w podatku od nieruchomości.

Szkolenie odbędzie się online w piątek, 27 stycznia o godz. 12:00, zachęcam do bezpłatnej rejestracji: link

Agenda:

Podczas webinarium omówię nie tylko najnowsze orzecznictwo, ale pokażę sposoby wdrożenia oszczędności w bieżących rozliczeniach oraz możliwości efektywnego występowania o nadpłatę.

Dla kogo?

Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w spółkach, zwłaszcza do dyrektorów finansowych, szefów działów podatkowych i głównych księgowych.

Każdy uczestnik spotkania będzie miał możliwość zadania własnych pytań oraz wymiany doświadczeń ze słuchaczami i prowadzącym.

Wojciech Pławiak
doradca podatkowy
radca prawny

Photo by Adrian Sulyok on Unsplash

***

Jak uniknąć podatku od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaż nieruchomości dokonana przed upływem pięciu lat podatkowych wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku PIT w wysokości 19%.

Oznacza to, że w 2022 r. nieruchomość bez obowiązku zapłaty podatku mogą sprzedać osoby, które nabyły ją nie wcześniej, niż w 2016 r.

Istnieje jednak możliwość uniknięcia konieczności zapłaty podatku dochodowego – a jedną z możliwości jest skorzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej [Czytaj dalej…]

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita