Nowy podatek od nieruchomości od 2025 r.

Od 2025 r. muszą zacząć obowiązywać nowe regulacje nowe podatku od nieruchomości. Każdy z przedsiębiorców będzie musiał przygotować się na zmiany w zakresie opodatkowania i stworzenie od nowa deklaracji podatkowej.

Nowy podatek od nieruchomości od 2025 r.

Faktyczny obowiązek ich wprowadzenia wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 lipca 2023 r., SK 14/21 uznającego definicję budynku i budowli za niezgodną z Konstytucją.

Przez cały 2024 r. toczyć się będzie dyskusja w sprawie kierunku zmian w podatku od nieruchomości. Dotychczas opublikowano projekt Związku Miast Polskich (obejmujący trzy warianty nowych regulacji) wraz ze stanowiskiem w formie uchwały oraz zapytanie Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziś szerzej o wspomnianych trzech projektach.

Przepisanie Prawa budowlanego do ustawy podatkowej

Koncepcja 1 zakłada z modyfikacjami przeniesienie do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotychczasowej definicji z ustawy Prawo budowlane.

Założenie nie rozwiązuje problemów zasygnalizowanych w wyroku TK z P 33/09, które wynikają nie tylko z posłużenia się definicją z innej ustawy i potencjalnie rozporządzenia, ale są skutkiem wadliwości w konstrukcji logicznej definicji w samej ustawie Prawo budowlane.

Wykorzystanie KŚT do definicji budowli, budynek bez większych zmian

Koncepcja 2 zakłada wykorzystanie przeniesionej do ustawy podatkowej klasyfikacji statystycznej przy pozostawieniu nomenklatury budowlanej dla definicji budynku.
Właściwym kierunkiem jest rezygnacja z posługiwania się nomenklaturą z ustawy Prawo budowlane.

Nadal pozostaje problem wadliwej definicji budynku i nie jest jasne rozgraniczenie między budynkiem a budowlą co jest główną przyczyną sporów podatkowych w podatku od nieruchomości.

Problemem jest także nieprecyzyjne określenie niektórych budowli w KŚT, które nie pomaga w ich łatwym zidentyfikowaniu (np. budowle sportowe).

Pełne wykorzystanie KŚT

Koncepcja 3 zakłada wykorzystanie przeniesionej do ustawy podatkowej klasyfikacji statystycznej zarówno dla budynku jak i dla budowli.

Zaletą tego rozwiązania jest bardziej zdecydowane rozgraniczenie budynku i budowli w porównaniu do koncepcji 1 i 2.

Jako błąd należy ocenić pozostawienie opodatkowania urządzeń budowlanych co nie jest spójne z KŚT.

Koncepcja 3 może być podstawą dalszych prac ale nie rozwiązuje innych problemów podatku od nieruchomości – wysokiego opodatkowania budowli, nierówności obciążeń pomiędzy budynkami i budowlami, istotnie różnych wpływów podatkowych poszczególnych gmin itd. Jednocześnie jest niebezpieczna dla podatników z uwagi na wysokie ryzyko rozszerzenia zakresu opodatkowania.

Będziemy informować o dalszych pracach i działaniach do podjęcia jeszcze w 2024 r. w celu przygotowania się do nowego podatku od nieruchomości od 2025 r.

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita