13.04.2022

Interpretacja ogólna ws. wydatków na cele mieszkaniowe

Ministerstwo finansów opublikowało interpretację ogólną dot. wydatków poniesionych na spłatę kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość lub prawo majątkowe jako wydatku stanowiącego realizację własnego celu mieszkaniowego, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z interpretacją wydatkiem na cel mieszkaniowy będzie także wydatek na spłatę kredytu, który finansował w przeszłości nabycie sprzedawanej nieruchomości. Zaliczenie jest możliwe niezależnie od ujęcia wydatków sfinansowanych kredytem jako kosztów uzyskania przychodów.

Dotychczasowe stanowisko sądów administracyjnych w podobnych sprawach nie było jednoznaczne. Interpretacja daje szansę nie tylko na uniknięcie jeszcze nie rozpoczętych sporów ale także odzyskanie podatku przez tych podatników, którzy nie ujęli w wydatkach na cele mieszkaniowe spłaty kredytu bazując na dotychczasowej negatywnej praktyce organów.

https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/int-ogolna-wydatki-na-splate-kredytu-mieszkaniowego/