Świeży projekt zmian w podatku od nieruchomości od 2025 r. został opublikowany

Po 20 latach Ministerstwo Finansów proponuje Nam zmiany, które nie będą odwoływać się do przepisów pozapodatkowych. Zaproponowane rozwiązania wprowadzają bardzo duże i szerokie zmiany, które z pewnością mogą przyczynić się do znacznie większego fiskalnego obciążenia z tytułu płaconego podatku od nieruchomości.

  podatek od nieruchomości

  Przede wszystkim sporym zaskoczeniem jest proponowany powrót o koncepcji techniczno-użytkowej, co w konsekwencji może prowadzić do opodatkowania elementów technicznych, urządzeń znajdujących się w budynkach oraz związanych z budowlą. 

  W rzeczywistości każde z zaproponowanych rozwiązań ma charakter profiskalny co będzie się wiązało ze znacznym wzrostem opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Wyjątkiem jest opodatkowanie garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym.

  Kilka interesujących propozycji z projektu:

  • Nowa definicja budynku – projekt zapowiada niewielkie zmiany, które znacząco nie wpłyną na opodatkowanie budynków.
  • Nowa definicja budowli – przede wszystkim proponowane zmiany przyczynią się do dużo wyższych zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorców. Budowlą mają być obiekty wykonane z użyciem wyrobów budowlanych wymienione w załączniku do ustawy oraz instalacje i urządzenia, jeżeli stanowią wraz z obiektem całość techniczno-użytkową.

  W zamkniętym katalog budowli MF wskazało m.in.: zbiorniki, hale namiotowe, silosy, obiekty kontenerowe trwale związane z gruntem, przykrycia namiotowe i wiele innych pozycji. Łącznie 28 kategorii.

  Ponadto poza obiektami wskazanymi w załączniku, pojęcie budowli będzie obejmować również obiekty, wykonane z wykorzystaniem wyrobów budowlanych takie jak:

  • części budowlane urządzeń, niestanowiących części budowli składającej się z obiektu wymienionego w załączniku do ustawy oraz instalacji i urządzeń tworzących z nim całość techniczno-użytkową, tj. m.in. części budowlane kotłów i pieców przemysłowych,
  • części budowlane elektrowni wiatrowych i elektrowni jądrowych,
  • fundamenty pod maszyny oraz urządzenia, odrębne pod względem technicznym od tych maszyn i urządzeń,
  • przyłącza do obiektu budowlanego.

  Nowa definicja trwałego związania z gruntem – Obiekt trwale związany z gruntem to obiekt, który opiera się siłom zewnętrznym, nie może być przez nie zniszczony czy przesunięty.Powrót do przesłanki całości techniczno-użytkowej – W tym przypadku oznacza to, że opodatkowaniu podlega nie tylko sama budowla, ale także od urządzeń i instalacji, które są z nią połączone. Jest to tak szerokie i enigmatyczne pojęcie, które może wskazywać na opodatkowanie nieograniczonych przypadków urządzeń i instalacji funkcjonalnie związanych z budowlą.

  Rezygnacja z zapisu o tym, by budowla była „wzniesiona” z użyciem wyrobów budowlanych – wystarczy, że będzie z nich „wykonana” co wiąże się z dużym ryzykiem chęci opodatkowania przez organy opodatkowania urządzeń, które są w pełni prefabrykowane, a ich powstanie nie wiązało się z procesem budowlanym.

  Zniesienie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej w zakresie gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład terminala kolejowego.

  Rozpoczyna się faza konsultacji społecznych po których możemy się spodziewać zmian. Kierunku tych zmian ciężko wskazać, lecz przedsiębiorcy z pewnością do tego czasu będę mieli się nad czym zastanawiać.

  Pozostało bardzo mało czasu i przestrzeni na analizę składanych deklaracji podatkowych i przystosowania się do nowych zasad opodatkowania. Będzie to z pewnością karkołomne zadanie dla przedsiębiorców posiadających znaczny majątek.

  W kolejnych wpisach będziemy przedstawiać szczegółowo poszczególne elementy projektu.

  Tomasz Szewczak

  Inżynier architekt

  Wojciech Pławiak

  Radca prawny / Doradca podatkowy

  Rekomendacje

   

  LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
  Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
  www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

   
  Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
  LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

  Business Centre Club

   

  Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

  Rzeczpospolita