Alternatywne propozycje definicji budowli i budynku – nowy podatek od nieruchomości

Jak wiadomo Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 lipca 2023 r. (SK 14/21) stwierdził niekonstytucyjność definicji budowli, będącej podstawą wymiaru podatku od nieruchomości oraz wskazał na konieczność zmiany przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dość zaskakującą propozycje przedstawił Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów na nową koncepcję zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie podatku od nieruchomości. Co zagraża podatnikom podatku od nieruchomości? Niebezpieczny dla podatników i pewności […]

Jak wiadomo Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 lipca 2023 r. (SK 14/21) stwierdził niekonstytucyjność definicji budowli, będącej podstawą wymiaru podatku od nieruchomości oraz wskazał na konieczność zmiany przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dość zaskakującą propozycje przedstawił Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów na nową koncepcję zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie podatku od nieruchomości.

Co zagraża podatnikom podatku od nieruchomości?

Niebezpieczny dla podatników i pewności prawa plan zespołu osób odpowiedzialnych za wskazaną wyżej koncepcje zakłada przywrócenie nieprecyzyjnych definicji, które były przedmiotem wielu sporów między płatnikami podatków, a organem podatkowym. Wyrok TK ma na celu uproszczenie przepisów ustawy, aby podatnik nie miał wątpliwości w określeniu przedmiotu opodatkowania.  

Zespół twierdzi, że przeprowadził dogłębną analizę obowiązujących regulacji, uwzględniając wytyczne wynikające z orzeczeń TK. Jednak można śmiało zauważyć, że nie odwołuje się on faktycznie  do wytycznych zawartych w orzeczeniu TK. Z wyroku jednoznacznie wynika, że wnioski przedstawione w tej koncepcji nie mają nic wspólnego z tym, na co zwracał uwagę sąd.

Włos się jeży na głowie, jeśli doszłoby do realizacji tej koncepcji, w której ŚZGiP tłumaczy, że celem zaproponowanych zmian jest nie tylko dostosowanie prawne do wymogów konstytucyjnych, ale również uwzględnienie praktycznych aspektów opodatkowania nieruchomości w celu zwiększenia precyzji i sprawiedliwości podatkowej.

ŚZGiP chciałby definiować sprawiedliwości po swojemu, czyli sytuacje, kiedy wszyscy zgadzają się na to samo rozwiązanie, nawet jeśli wszyscy wiedzą, że wszyscy się nie zgadzają.

Kilka „ciekawych” koncepcji zespołu ŚZGiP

Trudne do zaakceptowania z perspektywy podatników są m.in. poniższe propozycje:

  • Pierwszeństwo budowli nad budynkiem (odwrócenie dotychczasowych zasad),
  • Powrót do koncepcji „całości techniczno-użytkowej” (która na szczęście żegnaliśmy w 2016 r.),
  • Zignorowanie istotności elementów funkcjonalnych w określeniu budynku,
  • Opodatkowanie obiektów, które nie powstały z użyciem wyrobów budowlanych,
  • Rozszerzenie definicji budowli m.in. o: wyrobiska górnicze, stacje trafo, tłocznie gazu, węzły betoniarskie, elektrofiltry, biogazownie.

Te propozycje stanowczo poszerzają obszar opodatkowania, jednocześnie ignorując istotne precedensy sądowe i zmiany w przepisach prawnych z ostatnich lat, co z pewnością spotka się z krytycznym nastawieniem podatników podatku od nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Szewczak

Inżynier architekt

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita