Przygotuj się do zmian w podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2025 r.

Opublikowano projekt zasadniczych zmian w podatku od nieruchomości, który wejdą w życie od 1 stycznia 2025 r. Pierwsze rozliczenie na nowych zasadach trzeba będzie przygotować do 31 stycznia 2025 r. Widzimy małe szanse na istotne zmiany w projekcie. Zostało 7 miesięcy do przygotowania się do zmian.

  Projekt zakłada dla większości podatników rozszerzenie zakresu opodatkowania.

  Zasadnicze zmiany zakładają:

  • Opodatkowanie budowli jako całości techniczno-użytkowej wraz z instalacjami i urządzeniami, co skutkuje ryzykiem uznania za budowlę wszystkich technicznych elementów budowli sieciowych, kolejek linowych, wyciągów narciarskich, myjni, zbiorników i dystrybutorów na stacjach paliw itp.
  • Zastąpienie warunku wzniesienia budowli z wyrobów budowlanych warunkiem ich wykonania z tych wyrobów, co może skutkować opodatkowania obiektów prefabrykowanych, montowanych, a nie wznoszonych w procesie budowlanym (np. urządzeń technicznych).
  • Rozszerzenie pojęcia trwałego związku z gruntem – trwale związany będzie każdy obiekt stabilnie stojący na gruncie, co może skutkować opodatkowaniem obiektów tymczasowych, kontenerowych, niezwiązanych fizycznie i technicznie z gruntem.
  • Rezygnację z jasnego rozgraniczenia pojęć budynku i budowli, co może skutkować opodatkowaniem zbiorników, silosów i innych obiektów spełniających definicję budynku jako budowli

  Jednocześnie stworzono listę budowli stanowiącą załącznik do ustawy, która w znacznej części powtarza katalog znany z Prawa budowlanego ale bez odwołania się do tej ustawy. Dlatego każde z tych pojęć będzie musiało być autonomicznie interpretowane.

  Zmiany są na tyle daleko idące, że nawet przedsiębiorcy którzy dokonali przeglądu rozliczeń na bazie dotychczasowych przepisów, będą zmuszeni do powtórzenia audytu i ustalenia zakresu opodatkowania na nowo.

  Bliski termin wejścia w życie nowelizacji

  Bliski termin wejścia w życie zmian wymaga analizy wpływu nowelizacji na opodatkowanie majątku możliwie szybko. Z uwagi na zbliżający się termin zakładanego wejścia w życie nowelizacji, zalecamy, aby już teraz przeanalizować możliwy wpływ nowelizacji na opodatkowanie posiadanych obiektów. Jednocześnie zmiana może być okazją do weryfikacji rozliczeń za okresy przeszłe i znalezienia ew. oszczędności na bazie dotychczasowych przepisów.

  W razie jakichkolwiek pytań z Państwa strony odnośnie zmian w podatku od nieruchomości dla konkretnego przedsiębiorstwa, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

  Wojciech Pławiak

  Radca prawny / Doradca podatkowy

  Tomasz Szewczak

  Inżynier architekt

  Rekomendacje

   

  LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
  Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
  www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

   
  Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
  LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

  Business Centre Club

   

  Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

  Rzeczpospolita