Kiedy warto donieść na samego siebie, czyli o czynnym żalu

„Uprzejmie donoszę…”, że popełniłem czyn zabroniony – czasem warto donieść na samego siebie, żeby dzięki temu wyłączyć odpowiedzialność karną skarbową, którą moglibyśmy ponieść. Dowiedz się, jak skutecznie zawiadomić fiskusa o popełnieniu czynu zabronionego i przede wszystkim – po co to zrobić. Jak napisać skuteczny czynny żal i gdzie go wysłać Czynny żal to pismo składające się z konkretnych elementów formalnych – powinno zawierać opis czynu i wskazanie osób, […]

„Uprzejmie donoszę…”, że popełniłem czyn zabroniony – czasem warto donieść na samego siebie, żeby dzięki temu wyłączyć odpowiedzialność karną skarbową, którą moglibyśmy ponieść. Dowiedz się, jak skutecznie zawiadomić fiskusa o popełnieniu czynu zabronionego i przede wszystkim – po co to zrobić.

Jak napisać skuteczny czynny żal i gdzie go wysłać

Czynny żal to pismo składające się z konkretnych elementów formalnych – powinno zawierać opis czynu i wskazanie osób, które są za ten czyn odpowiedzialne. Kluczowe jest aby te elementy zostały uwzględnione, w przeciwnym razie pismo będzie nieskuteczne.

Przepisy mówią, że czynny żal składa się do organu powołanego do ścigania przestępstw i wykroczeń karnych skarbowych. Najłatwiej złożyć pismo do właściwego urzędu skarbowego

Czynny żal można złożyć osobiście – na piśmie lub ustnie do protokołu w organie podatkowym. Można wysłać przesyłką poleconą albo w formie formularza na portalu e-Urzędu Skarbowego.

Czynny żal co prawda złożysz bezpłatnie, ale i tak zapłacisz (prawdopodobnie)

Warto pamiętać, że jeżeli popełnienie czynu zabronionego było związane z brakiem uiszczenia podatku, to skuteczne złożenie czynnego żalu będzie uzależnione od uiszczenia zaległości podatkowej z odsetkami za zwłokę. Co prawda, niekoniecznie trzeba uiścić tę zaległość w momencie składania czynnego żalu – termin wpłaty wyznacza organ, po otrzymaniu pisma, jednak z uwagi na stale powiększające się odsetki, warto zrobić to jak najszybciej.

W celu umorzenia całości lub części zaległości, rozłożenia jej na raty lub umorzenia odsetek – czyli uzyskania jakiejkolwiek ulgi w spłacie zobowiązań, warto podjąć negocjacje z fiskusem nawet przed formalnym złożeniem czynnego żalu.

Czynny żal nie zadziała, kiedy się spóźnisz

Czynny żal nie zadziała, kiedy się spóźnisz – czyli złożysz go za późno. Do najczęstszych przypadków należą sytuacje, gdy organ podatkowy albo już dysponował informacją o popełnieniu czynu zabronionego (uzyskaną na przykład od współsprawcy czynu) albo rozpoczął już czynności zmierzające do jego ujawnienia.

W określonych sytuacjach warto donieść na samego siebie, zanim ktoś zrobi to za nas

Wiemy, jak skutecznie złożyć czynny żal i dopilnujemy spełnienia wszystkich warunków jego złożenia. Doradzimy, czy warto przyznać się do błędu i pomożemy w uzyskaniu ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Julia Karcz

Radca prawny

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita