Co zrobić po wniesieniu aktu oskarżenia w sprawie KKS?

Wniesienie aktu oskarżenia w sprawie karnej skarbowej nie oznacza, że przewód sądowy musi się rozpocząć. Jakie środki przysługują oskarżonemu aby nie doprowadzić do rozpoczęcia postępowania dowodowego a przekazać sprawę na posiedzenie. Umorzenie postępowania na posiedzeniu Najdalej idącym rozstrzygnięciem po wniesieniu aktu oskarżenia jest umorzenie postępowania bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Na podstawie art. 339 § KPK, oskarżony może wnioskować o umorzenie postępowania z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia. […]

Wniesienie aktu oskarżenia w sprawie karnej skarbowej nie oznacza, że przewód sądowy musi się rozpocząć. Jakie środki przysługują oskarżonemu aby nie doprowadzić do rozpoczęcia postępowania dowodowego a przekazać sprawę na posiedzenie.

Umorzenie postępowania na posiedzeniu

Najdalej idącym rozstrzygnięciem po wniesieniu aktu oskarżenia jest umorzenie postępowania bez przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Na podstawie art. 339 § KPK, oskarżony może wnioskować o umorzenie postępowania z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia. Dotyczy to w szczególności takich sytuacji gdy nie ma dowodów na popełnienia czynu zabronionego, względnie podstaw do uznania, że czyn miał charakter zawiniony.

Musi być to oczywiste już na etapie wstępnej analizy dowodów. Może być to związane np. z orzeczeniem przez sąd lub organ w sprawie podatkowej wykluczającym istnienie zaległości podatkowej. Jeśli nie doszło do nieprawidłowości w rozliczeniu podatku to nie ma także podstaw do stawiania zarzutów karnych skarbowych.

Przekazanie sprawy w celu uzupełnienia śledztwa

Jeśli szans na umorzenie nie ma a występują braki w materiale dowodowym to oskarżonemu przysługuje inne uprawnienie.

Na podstawie art. 344a §  1 KPK, może on wnosić o przekazanie sprawy przez sąd prokuratorowi w celu uzupełnienia dochodzenia z uwagi na istotne braki tego postępowania. Wskazuje to, że materiał zebrany nie jest wystarczający, a jednocześnie braki są na tyle istotne, że ich uzupełnienie w toku przewodu sądowego jest niemożliwe.

Wskutek postanowienia sprawa wraca na etap postępowania przygotowawczego, w trakcie którego wydane mogą być wszelkie rozstrzygnięcia, w tym umorzenie postępowania po uzupełnieniu dowodów.

Zawieszenie postępowania karnego skarbowego

Wreszcie oskarżony może wnosić o zawieszenie prowadzonego postępowania do czasu zakończenia innej sprawy, w szczególności postępowania podatkowego lub sądowoadministracyjnego.

Postanowienie także wydawane jest na posiedzeniu wówczas gdy uzasadnione jest oczekiwanie na rozstrzygnięcie sprawy podatkowej. Nie warto bowiem prowadzić postępowania sądowego w sprawie karnej skarbowej jeśli sprawa podatkowa jest nierozstrzygnięta prawomocnie.

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita