Segregacja kosztów inwestycji a podatek od nieruchomości

Analiza księgowo-podatkowa nowej inwestycji jest kluczowa dla ustalenia prawidłowej listy środków trwałych w nowo wybudowanych zakładach produkcyjnych czy też dla nowopowstałych instalacji, linii produkcyjnych. Są to też podstawowe działania, które pozwolą na ustalenie przyszłej, prawidłowej podstawy opodatkowania podatku od nieruchomości. Ten aspekt jest często pomijany a pozwala uniknąć sporów podatkowych w przyszłości. Działania w zakresie segregacji kosztów Prace jaki bezsprzecznie należy wykonać dla wyżej […]

Analiza księgowo-podatkowa nowej inwestycji jest kluczowa dla ustalenia prawidłowej listy środków trwałych w nowo wybudowanych zakładach produkcyjnych czy też dla nowopowstałych instalacji, linii produkcyjnych.

Są to też podstawowe działania, które pozwolą na ustalenie przyszłej, prawidłowej podstawy opodatkowania podatku od nieruchomości. Ten aspekt jest często pomijany a pozwala uniknąć sporów podatkowych w przyszłości.

Działania w zakresie segregacji kosztów

Prace jaki bezsprzecznie należy wykonać dla wyżej określonych działań to przede wszystkim:

  • Określenie i wyodrębnienie środków trwałych wytworzonych lub zakupionych do realizacji inwestycji na podstawie dokumentacji księgowej, technicznej, budowlanej i prawnej oraz wizji lokalnej,
  • Przyporządkowanie poprawnych wartości początkowych do poszczególnych środków trwałych stanowiących podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomość oraz wyliczenia wartości odpisów amortyzacyjnych,
  • Przyporządkowanie odpowiednich stawek amortyzacji podatkowej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • Przygotowanie zestawień do deklaracji podatkowej w podatku od nieruchomości (dla wszystkich kategorii – budynki, budowle, grunty),
  • Wykonanie inwentaryzacji powierzchni użytkowej z natury, która faktycznie przedstawiałaby realną powierzchnie, która powinna być podstawą do opodatkowania. Ani projekt budowlany, ani pozwolenia na użytkowanie nie uwzględniają dyrektywy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Kiedy i dlaczego warto przeprowadzić cost segregation dla podatku od nieruchomości?

Przy kompletowaniu listy środków trwałych aspekt podatku do nieruchomości często jest pomijany jako mniej istotny. Tymczasem właściwe przyjęcie środków trwałych, może istotnie ułatwić prowadzenie rozliczeń podatku od nieruchomości. Dotyczy to np. ujęcia instalacji służących użytkowaniu budynku zgodnie z przeznaczeniem w wartości albo wydzielenia jeśli to księgowo możliwe części budowlanej i części technicznej obiektu (i opodatkowania podatku od nieruchomości tylko części budowlanej).

Może okazać się to jeszcze bardziej istotne w przyszłości po zmianach przepisów dotyczących podatku od nieruchomości. Jeśli kategorie KŚT zostaną przyjęte za element definicji budowli i budynku to sposób przyjęcia środka trwałego de facto zdecyduje o jego opodatkowaniu . Warto więc przeprowadzić inwentaryzację, rozliczenie księgowe i podatkowe inwestycji również pod kątem podatku od nieruchomości.  Rezultaty takiego przeglądu zapewnią prawidłowe rozliczenie podatku od nieruchomości w kolejnych latach oraz uniknięcie konieczności wstecznego korygowania rozliczeń.

 

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Tomasz Szewczak

Inżynier architekt

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita