Pierwsze ramy prawne wykorzystania wodoru jako paliwa

Zaproszenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska do udziału w konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UD36), które pomogą ukształtować normy prawne umożliwiające wykorzystanie wodoru w energetyce.

  Wodór ma stanowić alternatywę dla wykorzystania gazu ziemnego w sektorach przemysłu, które są szczególnie trudne do dekarbonizacji, m.in. w hutnictwie, przemyśle chemicznym oraz przemyśle budowlanym. Wodór ze względu na swoje właściwości chemiczne może stanowić również nośnik energii, pozwalający na magazynowanie energii elektrycznej, a także paliwo do napędu pojazdów i statków. Regulacje będą miały kluczowe znaczenie dla branży paliwowej.

  Wodór jednocześnie stanowi bardzo ważne ogniwo strategii Unii Europejskiej pozwalających realizować ambitne europejskie plany klimatyczne. Jest jednym z głównych elementów Europejskiego Zielonego Ładu, a także unijnej „Strategii w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu”. W ślad za planowaniem unijnym polski ustawodawca określił polskie założenia strategiczne odnoszące się do wykorzystania wodoru w Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 (PSW) oraz Polityce energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040).

  Na stronie RCL ukazał się projekt ustawy wprowadzający regulacje prawne niezbędne dla zastosowania wodoru w polskiej energetyce w ramach realizacji kamienia milowego Krajowego Planu Odbudowy, w którym założono wejście w życie przepisów ustanawiających ramy prawne dla wodoru.

  Najważniejsze zmiany prawne wprowadzane w projekcie UD36 to:
  ✔ opracowanie siatki operatorów systemów wodorowych i norm określających ich działalność,
  ✔ dodanie nowych pojęć prawnych niezbędnych do regulacji zastosowania wodoru w polskiej energetyce,
  ✔ zastosowanie podstawowych zasad rynkowych dotyczących wykorzystania wodoru w energetyce na wzór zasad z rynku paliw gazowych,
  ✔ określenie systemu reglamentacji działalności gospodarczej związanej z zastosowaniem wodoru w energetyce,
  ✔ uwzględnienie międzysektorowych możliwości wykorzystania wodoru w energetyce.

  Projekt ma umożliwić realizację celu 6. Polskiej Strategii Wodorowej: „Stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego”.

  Aleksandra Medlarska

  Doradca podatkowy / Adwokat

  Wojciech Pławiak

  Radca prawny / Doradca podatkowy

  Rekomendacje

   

  LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
  Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
  www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

   
  Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
  LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

  Business Centre Club

   

  Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

  Rzeczpospolita