Ile czeka się na wyrok sądu administracyjnego w sprawie podatkowej?

Opublikowano najnowsze statystyki sądownictwa administracyjnego za 2023 r. Dają one jakieś podstawy do odpowiedzi na pytanie ile trwa oczekiwanie na wyrok sądu administracyjnego w sprawie podatkowej. Czas oczekiwania w NSA Zgodnie z opublikowanymi danymi  na rozstrzygnięcie sporu przez Naczelny Sąd Administracyjny czeka się średnio 16 miesięcy. W praktyce w sprawie podatkowej taki termin jest bardzo rzadko realny, Jeśli chodzi o sprawy przedcovidowe to tu wciąż zdarza się oczekiwanie w wymiarze 3,5-4 […]

Opublikowano najnowsze statystyki sądownictwa administracyjnego za 2023 r. Dają one jakieś podstawy do odpowiedzi na pytanie ile trwa oczekiwanie na wyrok sądu administracyjnego w sprawie podatkowej.

Czas oczekiwania w NSA

Zgodnie z opublikowanymi danymi  na rozstrzygnięcie sporu przez Naczelny Sąd Administracyjny czeka się średnio 16 miesięcy. W praktyce w sprawie podatkowej taki termin jest bardzo rzadko realny, Jeśli chodzi o sprawy przedcovidowe to tu wciąż zdarza się oczekiwanie w wymiarze 3,5-4 lat. Takie dane są też podawana przez informację sądu.  Okres oczekiwania jest długi i znacznie wydłuża cały proces podatkowy.

Można jednak dostrzec pewną poprawę -przy większym o ponad 1500 spraw wpływie skarg kasacyjnych, w 2023 r. współczynnik załatwialności zbliżył się do 36 proc., podczas gdy w 2022 r. było to 32 proc. Dużo spraw przeniesiono z okresu poprzedniego – aż 37 697. Z kolei na rok 2024 przesunięto do załatwienia 37 359 spraw.

Czas oczekiwania w wojewódzkich sądach administracyjnych

W 2023 r. wojewódzkie sądy administracyjne dostały do rozpatrzenia 70 158 skarg, tj. o 6960 mniej niż w 2022 r. Trzeba jednak uwzględnić również sprawy, które zostały przeniesione z 2022 r. W sumie więc sądy wojewódzkie miały w ubiegłym roku do rozpatrzenia ponad 104 tys. spraw, o 5,8 tys. skarg mniej niż w 2022 r.

Załatwiły 62,3 tys. skarg na akty i czynności, z czego prawie 45 proc. na rozprawie oraz 55 proc. na posiedzeniu niejawnym.

Najwięcej skarg wpłynęło do WSA w Warszawie – ponad 26 tys., co stanowi prawie 38 proc. ogółu wpływu do wojewódzkich sądów administracyjnych. Dla porównania do innych sądów wpłynęło: w Gliwicach – 8 proc. skarg, we Wrocławiu – około 7 proc., w Krakowie – około 7 proc., w Poznaniu – 5,5 proc., w Opolu – 1,2 proc., w Gorzowie Wielkopolskim – 1,8 proc., w Kielcach – ok. 2 proc. oraz w Białymstoku – też 2 proc.

Z danych jednoznacznie wynika, że czas oczekiwania na rozpoznanie spraw w WSA wynosi od 3 do 6 miesięcy czyli prawie 10 razy krócej niż w NSA. Konieczne jest zatem albo wzmocnienie kadrowe Naczelnego Sądu Administracyjnego albo zmniejszenie wpływu spraw. Tak duże różnice nie są akceptowane i zrozumiałe przez skarżących.

Możliwość przyspieszenie rozpoznania spraw

W praktyce istnieją możliwość przyspieszenia rozpoznania sprawy i przed NSA i przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi. Konieczne jest właściwe sformułowanie wniosku do Prezesa sądu i rozważenie co będzie najlepszym rozwiązaniem w danej sprawie – przyspieszenie czy spokojne oczekiwanie na wyrok. W LITIGATO analizujemy każdą sprawę indywidualnie składając wnioski w adekwatnej sytuacji.

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita