Czy warto złożyć korektę deklaracji przed lub po kontroli podatkowej?

Kontrola podatkowa zawiesza prawo podatnika do korekty deklaracji podatkowej i skorygowania błędy w rozliczeniach. Należy pamiętać, że każda z procedur kontrolnych opisanych w Ordynacji podatkowej i ustawie o KAS ma własną specyfikę.

kontrole podatkowe

Wiele rozmów z klientami zaczyna się od pytania: co teraz? Czy mogę jeszcze coś zmienić w swoich rozliczenia? Odpowiedź jak zawsze w takich sprawach – to zależy … od tego kto kontroluje, w jakiej procedurze i na jakim etapie.

Korekta przed kontrolą podatkową

W ramach regulacji kontroli podatkowej przeprowadzanej przez naczelnika urzędu skarbowego podatnik co do zasady otrzymuje zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. Po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli do momentu formalnego wszczęcia kontroli podatkowej, a więc zanim jeszcze kontrola została wszczęta, podatnik może złożyć skuteczną korektę.

Skorygowaną deklaracji podatkową można złożyć do czasu doręczenia upoważnienia i okazania przez urzędników legitymacji służbowych. Najlepiej dokonać jednak tej czynności w terminie 7 dni od doręczenia zawiadomienia – jest to bezpieczny okres kiedy kontrola formalnie nie może jeszcze być wszczęta.

Ustawa o KAS daje wyjątkowo podatnikowi uprawnienie do skorygowania deklaracji w trakcie kontroli. W przypadku kontroli celno-skarbowej nie zawiadamia się podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli. Natomiast w terminie 14 dni od doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej podatnikowi przysługuje prawo do korekty.

Po tych terminach na czas trwania kontroli podatnik traci uprawnienie do korekty, a ściślej złożona korekta nie będzie skuteczna.

Korekta po kontroli podatkowej

Prawo do korekty odradza się na nowo po zakończeniu obu typów kontroli. I tu są jednak istotne różnice, o których trzeba pamiętać aby zamierzona korekta była skuteczna.

W kontroli podatkowej prawo do korekty przysługuje bez określenia konkretnego terminu, tj. do czasu wszczęcia postępowania podatkowego po zakończeniu kontroli. Zwykle moment ten następuje po rozpatrzeniu zastrzeżeń podatnika zgłoszonych do protokołu kontroli w ciągu 14 dni od jego doręczenia. Na rozpatrzenie organ maksymalnie ma drugie 14 dni choć może to zrobić szybciej.

Dlatego najbezpieczniej już w tym terminie do złożenia zastrzeżeń należy złożyć korektę ale w większości przypadków złożenie korekty nawet 30 dni po kontroli będzie możliwe.

Zupełnie inaczej korekta deklaracji podatkowej działa w kontroli celno-skarbowej. W tym przypadku termin 14 dni od doręczenia wyniku kontroli jest absolutnie nieprzekraczalny. Korekta złożona dzień później będzie nieskuteczna.

Po tych terminach rozpoczyna się postępowanie podatkowe gdzie korekta już nie jest możliwa. W tym momencie to organ określa wysokość podatku, a podatnik może kwestionować to określenie w toku procedury odwoławczej.

Kiedy warto złożyć korektę przed lub po kontroli podatkowej?

Rekomendujemy złożenie Warto rozważyć korektę rozliczeń szczególnie wówczas, gdy szanse na wygraną w sporze na poziomie organów podatkowych lub sądów administracyjnych są niewielkie.

Potencjalna przegrana sporu może bowiem być bardzo kosztowna, uwzględniając również rosnącą stawkę odsetek od zaległości podatkowych i inne przepisy sankcyjne. Niemniej, pamiętać należy, że również korekta deklaracji wiąże się z koniecznością zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.

Z drugiej strony, wartość odsetek od zaległości podatkowych zapłaconych w wyniku złożenia korekty na wstępnym etapie weryfikacji rozliczeń będzie znacznie niższa niż wartość konieczna do zapłacenia po przegraniu długotrwałego sporu.

W sytuacji zatem, gdy szanse na wygranie sporu są niskie, lepiej nie odkładać w czasie raz podjętej decyzji o korekcie a przynajmniej skonsultować szanse z doradcą podatkowym.

 

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Julia Karcz

Radca prawny

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita