Samochód wykorzystywany przez zarząd – opodatkowanie fundacji rodzinnej

Fundacje rodzinne zyskują na popularności ze względu na ochronę majątku prywatnego fundatorów, możliwość zaplanowania sukcesji, a także relatywnie korzystne opodatkowanie. Warto jednak zwrócić uwagę na bardziej praktyczne kwestie związane z tą instytucją.

Samochód wykorzystywany przez zarząd – opodatkowanie fundacji rodzinnej

Zakup samochodu przez fundację rodzinną i możliwość jego użytkowania przez zarząd fundacji bez podatku dochodowego

Fundacja rodzinna rozważała zakup samochodu osobowego, który miał być wykorzystywany przez zarząd fundacji rodzinnej w celu dokonywania czynności związanych z zarządzaniem mieniem fundacji, a także okazjonalnie do spełnienia świadczeń na rzecz beneficjentów fundacji.

W przypadku wykorzystywania pojazdu przez zarząd, samochód miał służyć jako środek transportu w celu zarządzania mieniem fundacji i dokonywania nowych inwestycji, co jest jednym z działań wynikających ze statutu fundacji rodzinnej.

We wniosku, fundacja rodzinna wskazała, że z uwagi na fakt, że jedyny członek zarządu fundacji rodzinnej jest także jej jedynym fundatorem i jedynym z jej beneficjentów, może zdarzyć się sytuacja, że pojazd będzie wykorzystywany przez tę samą osobę zarówno na potrzeby sprawowania przez nią funkcji członka zarządu fundacji jak i posiadania statusu beneficjenta.

Stanowisko organu podatkowego

Na kanwie powyższego stanu faktycznego, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał w dniu 19 marca 2024 r. indywidualną interpretacją prawa podatkowego (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.69.2024.2.MR1), w której wskazał, że:

  • dla oceny skutków podatkowych bez znaczenia pozostaje okoliczność, że jedyny członek zarządu – prezes zarządu fundacji wykorzystujący samochód w celu realizacji celów wskazanych we wniosku jest również beneficjentem/fundatorem,
  • w przypadku korzystania z samochodu przez członka zarządu fundacji rodzinnej – prezesa zarządu, wyłącznie dla celów dozwolonej przez art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej, działalności gospodarczej fundacji, nie będzie miało miejsca dokonywania świadczeń dla beneficjentów, o których mowa w art. 24q ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, ani świadczeń w postaci ukrytych zysków, wskazanych w art. 24q ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie fundacji rodzinnej.

Powyższe oznacza, że organ jednoznacznie potwierdził, że użytkowanie samochodu przez zarząd fundacji rodzinnej do realizacji celów statutowych tej fundacji nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności na podstawie art. 24q ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o CIT.

Jak zabezpieczyć fundację rodzinną?

Aby uniknąć wątpliwości dotyczących kwestii opodatkowania fundacji rodzinnej, należy odpowiednio sformułować statut fundacji rodzinnej, jej strukturę osobową oraz zaplanować dalszy rozwój. W przypadku, gdy zaplanowane czynności budzą jakiekolwiek wątpliwości, warto także wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, w celu potwierdzenia prawidłowości stanowiska podatnika.

LITIGATO zapewnia kompleksowe wsparcie w zaplanowaniu i założeniu fundacji rodzinnej, a także doradza Klientom na dalszych etapach funkcjonowania fundacji rodzinnej.

Tomek Prokurat
Tomasz Prokurat

Radca prawny / Doradca podatkowy

Marta Aniszewska
Marta Aniszewska

Radca prawny

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita