Oszczędności w podatku od nieruchomości – budowle zamortyzowane

W czasach gdy wszyscy poszukujemy ograniczenia kosztów i oszczędności w wydatkach rozpoczynamy cykl wpisów na temat sprawdzonych metod identyfikacji oszczędności w podatku od nieruchomości. Ze względu na specyfikę tego podatku, raz zidentyfikowane oszczędności można z łatwością przenieść nawet 6 lat wstecz oraz rozpoznawać także w kolejnych latach. Problem – podstawa opodatkowania budowli zamortyzowanych Pierwszym i jednym z najnowszych i rewolucyjnych pomysłów na oszczędności podatkowe jest zweryfikowanie podejścia do budowli, które zostały już […]

W czasach gdy wszyscy poszukujemy ograniczenia kosztów i oszczędności w wydatkach rozpoczynamy cykl wpisów na temat sprawdzonych metod identyfikacji oszczędności w podatku od nieruchomości.

Ze względu na specyfikę tego podatku, raz zidentyfikowane oszczędności można z łatwością przenieść nawet 6 lat wstecz oraz rozpoznawać także w kolejnych latach.

Oszczędności w podatku od nieruchomości – budowle zamortyzowane

Problem – podstawa opodatkowania budowli zamortyzowanych

Pierwszym i jednym z najnowszych i rewolucyjnych pomysłów na oszczędności podatkowe jest zweryfikowanie podejścia do budowli, które zostały już całkowicie zamortyzowane. Zasadą przyjęta dla celów podatku od nieruchomości jest przyjęcie wartości początkowej dla celów amortyzacji jako podstawy opodatkowania budowli.

Zmiana tej wartości w miarę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (i spadku wartości rynkowej) co do zasady nie ma znaczenia – płacimy podatek od wartości początkowej. Sensowność tej konstrukcji może budzić wątpliwości ale ma potwierdzenie w przepisach, które wskazują na wartość niepomniejszoną o odpisy amortyzacyjne. Co jednak w sytuacji gdy odpisaliśmy już całą wartość budowli?

Rozwiązanie – wartość z ostatniego roku podstawą opodatkowania

W tym przypadku gdy wartość nieruchomości ma już być w całości odpisana ustawa zawiera dodatkowy przepis który przez lata był ignorowany. Otóż w tym przypadku podstawę opodatkowania (od której naliczamy 2% podatku) stanowi

w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Z przepisu wyraźnie podział na dwa sposoby ustalania podstawy:

  • dotyczący budowli podlegających amortyzacji (niezamortyzowanych w całości) – wówczas podstawą jest wartość niepomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne
  • dotyczący budowli całkowicie zamortyzowanych – gdzie brak podobnego zastrzeżenia.

W przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych nie wskazano aby wartość ta nie miała być pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne. Tylko w przypadku budowli, które nie zostały całkowicie zamortyzowane przepisy nakazują ustalić podstawę opodatkowania wg wartości niepomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne.

W efekcie, z przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych podstawą opodatkowania będzie ich wartość pomniejszona o odpisy amortyzacyjne  z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu. Powyższe  potwierdza wyrok WSA w Kielcach z dnia 13 lutego 2019 r. I SA/Ke 3/19.

Budowle zamortyzowane – kto i ile może zaoszczędzić?

Skutki rozwiązania są kolosalne zwłaszcza dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą zakłady od wielu lat. W tych przypadku można obniżyć podatek od danej budowli nawet o kilkudziesięciokrotnie.

Na przykładzie jeśli przedsiębiorca amortyzował przez lata drogi i place o wartości 1 mln zł to po 22 latach zamortyzował 990 tys wartości tego środka trwałego. Wartości z 1 stycznia roku, w którym dokonał ostatniego odpisu wyniesie 10.000 zł i to od tej wartości w kolejnych latach będzie naliczał 2% podatku.

Jeśli podatek byłby płacony od wartości początkowej wyniesie on 20.000 zł rocznie. Przy zastosowaniu rozwiązania będzie on stukrotnie niż i wyniesie 200 zł.

Przeczytaj również: Podatek od nieruchomości a koronawirus.

Wojciech Pławiak
doradca podatkowy
radca prawny

***

Podatek od nieruchomości od domów opieki

Prywatne domy opieki są pokrzywdzone w stosunku do publicznych domów pomocy społecznej. Domy opieki opodatkowane są najwyższą stawką podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Istnieje jednak rozwiązanie pozwalające płacić podatek w wysokości 5-krotnie niższej wg stawki dla budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych [Czytaj dalej…]

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita