Podatek od nieruchomości a koronawirus

Dzisiaj oczy wszystkich zwrócone są na wszelkie informacje o pandemii koronawirusa i możliwych formach wsparcia państwa dla podatników (zachęcam do lektury wpisu o tarczy finansowej na drugim z prowadzonych blogów). Tarcza Antykryzysowa Koronawirus dotknął także podatków od nieruchomości – warto zapoznać się z instrumentami wsparcia polegającymi na odroczeniu lub nawet zwolnieniu z opodatkowania nieruchomości. Rozwiązania pojawiły się już w tzw. Tarczy Antykryzysowej 1.0: Możliwość wprowadzenia przez każdą z gmin zwolnień […]

Dzisiaj oczy wszystkich zwrócone są na wszelkie informacje o pandemii koronawirusa i możliwych formach wsparcia państwa dla podatników (zachęcam do lektury wpisu o tarczy finansowej na drugim z prowadzonych blogów).

Podatek od nieruchomości a koronawirus

Tarcza Antykryzysowa

Koronawirus dotknął także podatków od nieruchomości – warto zapoznać się z instrumentami wsparcia polegającymi na odroczeniu lub nawet zwolnieniu z opodatkowania nieruchomości.

Rozwiązania pojawiły się już w tzw. Tarczy Antykryzysowej 1.0:

  • Możliwość wprowadzenia przez każdą z gmin zwolnień z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli grupom przedsiębiorców (nie mogą być to przedsiębiorcy indywidualnie wskazani), których płynność uległa pogorszeniu w wyniku koronawirusa.
  • Możliwość odroczenia płatności miesięcznych rat podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

Podatek od nieruchomości a koronawirus – liczy się działanie gmin

Jak widać w obu przypadkach konieczna jest aktywność naszej gminy. Przepisy o podatku od nieruchomości uchwala wprawdzie ogólnokrajowy parlament ale o stawkach i zwolnieniach specjalne decyduje już każda z gmin. Dlatego warto dowiedzieć się w naszej gminie czy takie rozwiązanie (możliwe na podstawie Tarczy) zostały już wprowadzone.

Aby przekonać naszego wójta / burmistrza / prezydenta o celowości tych działań można podać przykłady wielu już gmin w całej Polsce, które na takie rozwiązania się zdecydowały:

  • Gmina Kozienice rozważa odroczenie płatności raty podatku od nieruchomości za kwiecień dla wszystkich przedsiębiorców indywidualnych i osób prawnych do 30 września 2020 roku.
  • Oleśnica wprowadziła już zwolnienie z podatku od nieruchomości za miesiące maj i czerwiec 2020 r.  dla budowli, budynków i gruntów wykorzystywanych w działalności handlowej, usługowej lub wytwórczej. Zwolnienie uzależnione jest od wykazania pogorszenia płynności finansowej. Łączny koszt programu szacuje się na ponad 1.380.000 zł.

Jak widać warto sprawdzić aktualny stan dla gminy – podobne uchwały pojawiają się każdego dnia.

Możemy także skorzystać ze standardowych form pomocy podatkowej dotyczącej wszystkich podatków, w tym podatku od nieruchomości. Wniosek może obejmować odroczenie, rozłożenie na raty podatku oraz umorzenie niezapłaconej zaległości podatkowej.

Opłata prolongacyjna

Przy odroczeniu lub ustaleniu rat w ramach rozwiązań antykryzysowych nie musimy płacić tzw. opłaty prolongacyjnej (połowy standardowych odsetek za okres odroczenia). Nie są to jednak rozwiązania dotyczące wszystkich – każdy z podatników musi złożyć odrębny, własny wniosek, wykazując pogorszenie płynności. Z moich doświadczeń takie wnioski mają obecnie znacznie większe szanse powodzenia.

W ramach przeglądu podatków od nieruchomości ułatwienia dotyczą i to z poziomu ustawy minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych. Podatku nie trzeba płacić w terminach 20.04.2020 r. (za marzec), 20.05.2020 r. (za kwiecień), 20.06.2020 r. (za maj), lecz w terminie do 20.07.2020 r.

Wojciech Pławiak
doradca podatkowy
radca prawny

***

Podatek od nieruchomości od domów opieki

Prywatne domy opieki są pokrzywdzone w stosunku do publicznych domów pomocy społecznej. Domy opieki opodatkowane są najwyższą stawką podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Istnieje jednak rozwiązanie pozwalające płacić podatek w wysokości 5-krotnie niższej wg stawki dla budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych [Czytaj dalej…]

Tomasz Szewczak

Inżynier architekt

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita