Zarejestrowałeś działalność gospodarczą w mieszkaniu? Spodziewaj się kontroli!

Trwają kontrole osób fizycznych i ich lokali mieszkalnych, gdzie zarejestrowane są działalności gospodarcze.

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem prowadzenie działalności (rejestracja) w lokalach mieszkalnych nie może być traktowane jak zajęcie tych lokali na działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Ponadto co do zasady w przypadku osób fizycznych adresem wskazanym w ewidencji o działalności gospodarczej powinien być adres zamieszkania.

JDG w mieszkaniu - kontrole

Najświeższe orzecznictwo wskazuje

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 grudnia 2023 r., sygn. III FSK 1070/23 stwierdził, że dla zastosowania w odniesieniu do budynków mieszkalnych lub ich części najwyższej stawki opodatkowania, przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b u.p.o.l. przesądzające i wyłączne znaczenie będzie miała okoliczność faktyczna ich „zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej”.

Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 listopada 2023 r., sygn. III FSK 3831/21, orzekł, że oddanie lokali przez podatnika do korzystania na cele mieszkalne, nawet jeśli nastąpiło w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. najmu komercyjnego) nie stanowi zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Co to oznacza?

Z perspektywy celu w Ustawie o opłatach i podatkach lokalnych wprowadzenie stawki preferencyjnej dla mieszkań było uzasadnione posiadaniem lokalu mieszkalnego. Ustawodawca celowo wskazał w Ustawie wyjątek dla lokali mieszkalnych. W odniesieniu do podatku od nieruchomości wyrażają się one tym, że domy i lokale mieszkalne opodatkowane są według stawek właściwych dla budynków mieszkalnych.

Powyższe oznacza, że budynek (lokal) mieszkalny, który nie jest zajęty na działalność gospodarczą podlega opodatkowaniu według stawki w podatku od nieruchomości właściwej dla budynków mieszkalnych.

Tomasz Szewczak

Inżynier architekt

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita