Na kogo wypadnie na tego bęc, czyli dlaczego mam kontrolę podatkową

Jak pisaliśmy wcześniej, urzędy trafiają celniej w nierzetelnych podatników przy typowaniu podmiotów do kontroli. Dzisiaj zastanowimy się, dlaczego jeden podmiot ma, a drugi nie ma kontroli podatkowej – czyli jakimi kryteriami kieruje się fiskus, wybierając firmy do sprawdzenia ich rozliczeń.

kontrole podatkowe

Czasami podatnik sam się znajduje, czyli o kontroli krzyżowej

Kontrola krzyżowa zaczyna się u innego podatnika i dotyczy sprawdzenia prawidłowości rozliczeń jego kontrahentów z tym konkretnym podmiotem i w zakresie wspólnych transakcji. Jeżeli okaże się, że coś budzi wątpliwości fiskusa, to ma on upieczone niejako dwie pieczenie na jednym ogniu – i jednego lub więcej podatników do kontroli.

Urząd wie, czego i kogo szuka

Najczęściej jest jednak tak, że urząd nie czeka, aż podatnik sam się znajdzie, jako „ofiara” kontroli krzyżowej, przeprowadzonej u innego podmiotu, ale sam podejmuje określone działania, żeby kandydata do kontroli wytypować jak najlepiej. W tym celu przeprowadzane są różnorodne analizy ryzyka i czynności analityczne i sprawdzające.

Fiskus dysponuje bowiem własnymi systemami informatycznymi, dzięki którym ma wiedzę na temat przeprowadzanych przez podatników transakcji wpływających na powstanie obowiązków podatkowych. Jednocześnie wartościowe, z punktu widzenia urzędu skarbowego, informacje, mogą zostać przekazane przez notariuszy czy banki, w związku z zawieranymi transakcjami i czynnościami opodatkowanymi.

Nie zapominajmy też o przyczynie kontroli zaczynającej się od słów: „uprzejmie donoszę…”.

Czy można mieć kontrolę na własne życzenie?

Odpowiedź brzmi: tak. W tym przypadku warto sprawdzić, czy na pewno wywiązujemy się ze wszystkich ciążących na nas obowiązków fiskalnych i sprawozdawczych, weryfikujemy kontrahentów zgodnie z wytycznymi dochowania należytej staranności i dysponujemy wszystkimi dokumentami, na mocy których możemy potwierdzić rzeczywisty charakter zawieranych transakcji.

Nieważne, dlaczego masz kontrolę podatkową, ważne, jak ją rozegrasz…

… dlatego niezmiennie rekomendujemy: przygotuj się do kontroli, jeszcze zanim ona się zacznie. A jeżeli już masz kontrolę – współpracuj z profesjonalistą, który pomoże ci opracować zindywidualizowaną strategię i zabezpieczyć twój biznes przed negatywnymi skutkami działań fiskusa.

Julia Karcz

Radca prawny

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita