Czy koncesja URE stanowi realną przeszkodę dla zmiany formy prawnej przedsiębiorcy w branży paliwowej?

W świetle rosnących wymagań regulacyjnych, zmieniającej się dynamiki rynku paliw i wzrastającym poziomem ryzyka, wielu przedsiębiorców staje przed koniecznością przekształcenia swojej działalności prowadzonej jednoosobowo (JDG) lub w formie spółki cywilnej w spółkę handlową (np. z ograniczoną odpowiedzialnością lub komandytową), zapewniającą wyższą ochronę przed ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością.

koncesja URE

Przejście koncesji i umów w drodze sukcesji uniwersalnej

Proces przeniesienia koncesji w kontekście zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa jest możliwy, ale wymaga spełnienia określonych wymogów prawnych. Koncesja jest udzielana przez Prezesa URE konkretnemu przedsiębiorcy, który jest wymieniony w treści takiej koncesji, jednakże przepisy kodeksu spółek handlowych, przewidują przejście koncesji w ramach tzw. sukcesji uniwersalnej. Ten proces wymaga jednak szczegółowej współpracy z organami regulacyjnymi i rzetelnego przygotowania dokumentacji, w tym dokonania stosownych zgłoszeń do Prezesa URE.

W wyniku przekształcenia JDG lub spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego, spółka automatycznie staje się stroną wszystkich umów zawartych przez dotychczasowego przedsiębiorcę. Zasadniczo, przy przekształceniu formy prawnej nie jest wymagane podpisywanie aneksów do umów, ani nawet informowanie drugiej strony o zmianie, jednakże dobrą praktyką jest wysłanie stosownych zawiadomień o przekształceniu do wszystkich istotnych kontrahentów, aby uniknąć perturbacji we wzajemnych rozliczeniach czy fakturowaniu.

Korzyści zmiany formy prawnej – czy to się opłaca?

Przekształcenie JDG czy spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego niesie za sobą szereg korzyści, takich jak ograniczenie odpowiedzialności właścicieli za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością operacyjną, możliwość oddzielenia majątku „prywatnego” od „firmowego”, a często również możliwości korzystniejszego opodatkowania dochodów z tej działalności. Nie jest również tajemnicą, że w przypadku podjęcia decyzji o sprzedaży biznesu, istotną wartość dla nabywcy może być sama możliwość nabycia udziałów w spółce już posiadającej koncesję paliwową, co nie jest możliwe w przypadku sprzedaży biznesu prowadzonego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej czy w formie spółki cywilnej – wówczas nabywca musi samodzielnie starać się o koncesję.

Decyzja o przekształcenia JDG czy spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego jest swego rodzaju „inwestycją w przyszłość”, która, mimo początkowych wyzwań, zwykle przynosi długoterminowe korzyści. Odpowiednie przygotowanie tego procesu i jego właściwa obsługa prawna umożliwią bezproblemowe przejście przez przekształcenie, bez zbędnych perturbacji w biznesie.

Tomek Prokurat
Tomasz Prokurat

Radca prawny / Doradca podatkowy

Weronika Tyniec
Weronika Tyniec

Aplikantka radcowska

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita