TSUE po raz kolejny potwierdza, że organy państwowe powinny przestać wyręczać się podatnikami, ale w Polsce lepiej mieć procedurę należytej staranności niż jej nie mieć

W jakim celu? W takim, żeby zminimalizować ryzyko podatkowe i być pewnym, że spełni się wciąż wygórowane (w świetle orzecznictwa TSUE) wymogi w zakresie dochowania należytej staranności, co z kolei wpływa na ocenę dobrej wiary.

TSUE - organy państwowe powinny przestać wyręczać się podatnikami

Kolejny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest, nomen omen, kolejnym światełkiem w ciemnym tunelu przerzucania odpowiedzialności za identyfikację nierzetelnych podatników z organów państwowych na podatników i w konsekwencji – wieloletnich sporów w zakresie karuzel VATowskich.

Wyrok TSUE w sprawie Global Ink Trade Kft

11 stycznia 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał, ważny również dla polskich podatników, wyrok w sprawie C‑537/22 (Global Ink Trade Kft). Trybunał określił w nim granice wymagań dotyczące weryfikacji kontrahentów, wskazując, że nie można wymagać od podatników kompleksowej i daleko idącej weryfikacji kontrahentów, a organy podatkowe nie mogą nie mogą narzucać w tym zakresie podejścia bardziej restrykcyjnego niż orzecznictwo TSUE. Zdaniem TSUE, organy państwowe nie mogą wymagać od podatnika przeprowadzania weryfikacji takiej, jaką powinny przeprowadzić one same. Tym samym, przepisy nie mogą zobowiązywać przedsiębiorców do podjęcia czynności, które nie należą do ich obowiązków (w tym przykładowo wypełnienia przez kontrahentów ich obowiązków sprawozdawczych i fiskalnych względem organów państwowych).

Liberalne orzecznictwo TSUE

Co prawda, zdaniem TSUE – odmowa prawa do odliczenia z powodu niedołożenia przez podatnika należytej staranności jest co prawda możliwa, ale dopiero po spełnieniu szeregu warunków. Orzecznictwo Trybunału jest, w tym zakresie, bezsprzecznie bardziej liberalne niż rozstrzygnięcia sądów krajowych. Powyższe będzie miało (a przynajmniej powinno mieć) wpływ również na podejście polskich organów podatkowych jak i na interpretację polskich przepisów dotyczących należytej staranności.

TSUE na ratunek ofiarom karuzel podatkowych

Opisywany wyrok jest kolejnym orzeczeniem TSUE potwierdzającym, że nawet podatnik, który padł ofiarą oszustwa podatkowego i dał się wsadzić na karuzelę podatkową, może uchronić się od negatywnych konsekwencji podatkowych. Co warto zrobić, żeby móc skorzystać z dobrodziejstwa orzeczeń TSUE? Mieć i korzystać z procedury należytej staranności, najlepiej opracowanej indywidualnie dla każdego biznesu. Pomożemy ci ją stworzyć. Każda opracowana przez nas procedura jest nie tylko zgodna z obowiązującymi przepisami, ale także łatwa do praktycznego stosowania i nieuciążliwa z punktu widzenia działania przedsiębiorstwa. Wiemy, jak zapewnić małym i dużym biznesom jak największe bezpieczeństwo prawno-podatkowe i fiskalne.

Nasze procedury, z jednej strony – realizują wytyczne należytej staranności wynikające z orzecznictwa TSUE (ale, dla bezpieczeństwa, również sądów krajowych) a z drugiej strony, są możliwie łatwe do stosowania i nie obciążają nadmiernie prowadzonego biznesu, podczas przeprowadzania procesu sprawdzania rzetelności kontrahenta.

Przecież TSUE wprost powiedział, że to nie rola podatnika…

Julia Karcz

Radca prawny

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita