11.10.2022

Podatek od nieruchomości od stacji gazowych

 

10 listopada 2022 r. NSA podjął uchwałę (sygn. akt III FPS 2/22), zgodnie z którą w zakresie stacji redukcyjno-pomiarowych gazu należy wziąć pod uwagę ich związek techniczno-użytkowy z siecią gazową.

 

Uchwała odnosi się do nieobowiązujących już przepisów Prawa budowlanego, które uznawały za obiekt budowlany budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową. Obecna obowiązująca od 28 czerwca 2015 r. definicja nie zawiera takiego warunku.

 

Skoro o uchwale przesądziło stare brzmienie przepisów a w obecnych realiach związek techniczno-użytkowy nie ma znaczenia, to można przyjąć, że rozstrzygnięcie powinno skutkować nieopodatkowaniem podatkiem od nieruchomości stacji redukcyjno-pomiarowych gazu.

 

W praktyce istotne znaczenie będzie miało pisemne uzasadnienie uchwały – miejmy nadzieję NSA rozstrzygnie tę kwestię wprost w uzasadnieniu.

 

https://www.prawo.pl/podatki/czy-stacja-pomiarowa-to-budowla-orzeczenie-nsa,517764.html