Podatek od nieruchomości od stacji gazowych

  10 listopada 2022 r. NSA podjął uchwałę (sygn. akt III FPS 2/22), zgodnie z którą w zakresie stacji redukcyjno-pomiarowych gazu należy wziąć pod uwagę ich związek techniczno-użytkowy z siecią gazową.   Uchwała odnosi się do nieobowiązujących już przepisów Prawa budowlanego, które uznawały za obiekt budowlany budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową. Obecna obowiązująca od 28 czerwca 2015 r. definicja nie zawiera takiego warunku.   Skoro o uchwale […]

 

10 listopada 2022 r. NSA podjął uchwałę (sygn. akt III FPS 2/22), zgodnie z którą w zakresie stacji redukcyjno-pomiarowych gazu należy wziąć pod uwagę ich związek techniczno-użytkowy z siecią gazową.

 

Uchwała odnosi się do nieobowiązujących już przepisów Prawa budowlanego, które uznawały za obiekt budowlany budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową. Obecna obowiązująca od 28 czerwca 2015 r. definicja nie zawiera takiego warunku.

 

Skoro o uchwale przesądziło stare brzmienie przepisów a w obecnych realiach związek techniczno-użytkowy nie ma znaczenia, to można przyjąć, że rozstrzygnięcie powinno skutkować nieopodatkowaniem podatkiem od nieruchomości stacji redukcyjno-pomiarowych gazu.

 

W praktyce istotne znaczenie będzie miało pisemne uzasadnienie uchwały – miejmy nadzieję NSA rozstrzygnie tę kwestię wprost w uzasadnieniu.

 

https://www.prawo.pl/podatki/czy-stacja-pomiarowa-to-budowla-orzeczenie-nsa,517764.html

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita